« McDonalds och McJobs | Main | Inte bara tjock – sjuk också »

01/27/2004

På tal om mångfald

För tre år sedan var brittiska BBC ”fruktansvärt vitt”. Chefen för bolaget, Greg Dyke, satte därför upp målen att 10 procent av hela staben och 4 procent av de högre cheferna skulle ha en annan etnisk bakgrund än vit och brittisk i slutet av 2003. I dag är de målen nådda och Dyke har satt upp nya mål för 2007; 12,5 procent totalt och 7 procent på chefsnivå. Att de nått målen förklarar Dyke med att de arbetat med tydliga mål och var tredje månad gjort regelbundna kontroller av framstegen. Anna Ovesdotter

January 27, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink