« Har långt kan vi töja vårt varumärke? | Main | Bilden av e-handelsbranschen stärks men är alltjämt sårbar »

02/24/2004

Den svåra konsten att trovärdigt kommunicera internt

I sin iver att få ut positiva budskap till sina medarbetare, tar många företag i lite för mycket. 55 procent av deltagarna i en amerikanska undersökning (Towers Perrin, maj 2003) säger att företaget de arbetar på ”tries too hard” när det gäller att kommunicera till medarbetarna. Många anställda ser därför med skepticism på företagets interna kommunikation.

Medarbetarna ifrågasätter också trovärdigheten i den interna kommunikationen. 51 procent säger att de tror att företaget ”generally tells the truth” internt. Externt gör företaget enligt medarbetarna ett bättre jobb; 58 procent tror att företaget kommunicerar trovärdigt gentemot kunder, och 60 procent tror att företaget kommunicerar trovärdigt gentemot aktieägarna.

Trovärdigheten minskar vidare ju högre upp i hierarkin som kommunikationen utgår från. Chefer på ledande och verkställande positioner i företagen, upplevs enligt medarbetarna som mindre trovärdiga i sin kommunikation än linjechefer och ledare som har direkt kontakt med medarbetarna. Research teamet inom Towers Perrin, som genomfört undersökningen, skriver att företagsledare måste börja ta proaktiva steg för att minska det förtroendegap som finns mellan dem och de anställda.

Slutsatserna ovan presenterades vid The Research & Measurement Conference i New York. Resultatet visar tydligt hur svårt det är att kommunicera internt. Det är många faktorer som spelar in; val av tonläge, val av kanaler, kvalitet versus kvantitet i den interna kommunikationen etc. Medarbetarnas syn på vem som är mest trovärdig i sin kommunikation, speglar det viktiga arbete som företag måste göra när det gäller att avgöra vilka kanaler som ska användas för den interna kommunikationen. Som undersökningen visar skapar stora avstånd mellan sändare och mottagare – både rent organisatoriskt och vid informationstillfällena – ingen bra grund för trovärdig kommunikation. //Anna Ovesdotter

February 24, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink