« Shareholder activists suit up | Main | Den svåra konsten att trovärdigt kommunicera internt »

02/24/2004

Har långt kan vi töja vårt varumärke?

Virgin är kanske det allra bästa exemplet på hur långt man kan expandera ett varumärke. Från 70-talets start som studenttidning sitter nu varumärket på 200 olika verksamheter. Allt från viner och bröllopskläder till resor och finansiella tjänster. Brandchannel ägnar sin huvudartikel denna vecka åt just fenomenet brand extensions. En av huvudslutsatserna om vad som kännetecknar framgångsrika brand extensions är att det handlar om varumärken som är byggda kring en stark idé. Det finns en djup förståelse för vilka grunderna för varumärkets identitet är.

Av det följer ju ganska naturligt att om det inte finns en samsyn kring vad som verkligen är kärnan i varumärket, ja då är en brand extension dömd att misslyckas. Och denna samsyn måste finnas i den högsta företagsledningen.

De är alltså några ganska enkla sanningar som förs fram i artikeln. Men, praktiken är fortfarande lika utmanande. //Daniel Nordlund

February 24, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink