« January 2004 | Main | March 2004 »

02/27/2004

Trovärdig kommunikation?

Trovärdig kommunikation?

Vad kan vi som kommunikationskonsulter lära av den nya svenska filmen Tre Solar som under rubriken ”Förfärande fånigt filmspektakel” recenseras på SvDs kultursidor idag? I recensionen få vi med besked veta att filmen utspelar sig på trettonhundratalet, det är bl a något som märks på de ”ulliga kläderna” och på att skådespelerskan Lena Endre har virkat hårnät och pilbåge, ”Tuta i ett horn kan hon också”. Sveriges skådespelarelit har inte lyckats övertyga, trots rustning, häst och pilbåge. Det raljeras över Rolf Lassgård som är inspärrad i träbur och sedermera blir utsläppt och vild och Maria Bonnevie som bär en stel låtsasbebis på magen. Recensenten tycker dock att filmen är sevärd endast av en anledning: Mikael Persbrandts risiga häxfrissa. Denna kompenserar på något sätt för det övrigt förfärligt fåniga i filmen. Men att locka publik i ett gyckelsyfte har väl knappast varit regissören Richars Hoberts avsikt?

Vad kan vi då lära? Jo, låt oss aldrig försätta våra kunder, som kanske kan sägas motsvara Sverige skådespelarelit, i motsvarande långsökta inramning. Kända namn som vi annars gärna lyssnar till och har förtroende för tappar lätt all sin trovärdighet i fel miljö och med vilsna spelledare. Vi måste istället föra våra kunder tryggt och säkert mot givet mål och inte glömma att verkligheten * kommunikation = bilden.
//Malin Pettersson

February 27, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

Kajsa Lindståhl stärker banden mellan näringslivet och Amnesty Business Group

Kajsa Lindståhl, tidigare VD och ordförande för Banco Fonder, är nyvald ordförande till Amnesty Business Group. Fokus för ABG är att sprida sitt arbeta och få fler svenska företag att engagera sig för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter internationellt. Rekryteringen av Kajsa Lindståhl visar att man förstår att näringslivet måste närmas genom personer som näringslivet hyser högt förtroende för. Utan förtroendekapital minskar förutsättningarna för en aktiv och konstruktiv dialog. //Mia Enayatollah

February 27, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

Correspondents Worry McClellan is "Losing It"

Is White House press secretary Scott McClellan “dissipating the goodwill he had for not being Ari Fleischer?” So says one White House correspondent interviewed for this Washingtonian article, which claims McClellan “lost it” as he struggled not to answer questions concerning the President’s “service” in the National Guard. The Holmes Report says criticisms of McClellan are similar to those of Fleischer. According to CBS correspondent John Roberts, “We don’t get our questions answered most of the time.” But whereas Fleischer was a Washington insider who would occasionally go off-the-record in less formal settings, McClellan came up with the Bush Texas operation and seems uncomfortable departing from the party line in any setting. According to the article, “The confrontation created talk among White House correspondents as to whether McClellan could stand the pressure as it builds during the 2004 campaign season.” //Billy McCormac

February 27, 2004 in Posts in English | Permalink

02/25/2004

Clever parody communicates serious messages

The latest anti-tobacco advertising campaign to hit the U.S., in which a company that makes “Shardso’Glass” (glasskärvor på svenska) freeze pops finally admits “there’s no such thing as a safe shard of glass,” features a web address (www.shardsoglass.com) for further information. Curious to find out whether the site was real, I typed it into my browser and found a clever parody that extends the ad campaign’s message with pages that deal with “glass pop addiction” and “shards-related ailments” and offers a message from the CEO: “Our glass pops are the nation's leading consumer frozen treats containing glass shards and we are currently shipping our products to many third world countries with more relaxed health codes and legal restrictions.” You can even purchase a limited edition Shardso’Glass T-shirt.

Alaska Airlines has a similar campaign website for its alter ego "SkyHigh Airlines." Here you can check out the company's "Mission statement of the week" and the "Global Baggage Tracker," which boasts that "At SkyHigh, we don't like to think of your missing luggage as being 'lost.' Rather, that it has embarked on an exciting journey all its own. But rest assured, we're fairly confident your bags do still exist in some form and could be back at home with you relatively soon."

Using humor as a trigger point, these websites are extremely effective tools for communicating serious corporate and public service messages. //Billy McCormac

February 25, 2004 in Posts in English | Permalink

Går det att överexploatera ett varumärke i förtid?

Blir ett varumärke värdefullt bara för att man säger att det är värdefullt? Eller är det snarare så att man dödar intresseset för något genom att säga att det är intressant? Frågorna blev aktuella när 21-åriga Joachim "Pim-Pim" Johansson i helgen vann sin första ATP-titel. Rapporteringen om detta har till väldigt stor del handlat om att tennisvärlden fått sin nya profil, att hans smeknamn måste varumärkesskyddas (vilket förstås inte går med tanke på hallonbåtarna), hur mycket sponsorpengar han kan dra in, etc. Ett starkt varumärke bygger på genuina särdrag och känslor som tilltalar målgruppen. Frågan är om en förtida (över)exploatering av varumärket "Pim-Pim" urholkar förutsättningarna att växa sig starkt innan varumärket ens är fött. //Robin Askelöf

February 25, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

Lobbyists fight back!

A recent PR Week article [registration required] reports that "Washington lobbyists, having endured nearly as much verbal abuse this year from the Democratic candidates as President Bush, are fighting back against what they call unfair characterizations." The American League of Lobbyists (ALL) asked Democratic Presidential hopefuls to stop demonizing "government relations professionals."

"Lobbying is an essential part of the American political process protected by the First Amendment to the US Constitution," the letter reads. "[It's] one of the major ways that politicians are held accountable to the people. Lobbyists represent all points of view on the major issues that confront the country and the Congress - environment, labor, the elderly, teachers, veterans, as well as businesses, to name just a few." //Billy McCormac

February 25, 2004 in Posts in English | Permalink

02/24/2004

Bilden av e-handelsbranschen stärks men är alltjämt sårbar

Köpsugna handlar allt oftare på Internet. Siffror framtagna av det amerikanska handelsdepartementet visar att internetförsäljningen av detaljhandeln översteg 50 miljarder dollar 2003 - en ökning med 26 procent jämfört med föregående år. Även på hemmaplan kommer positiva signaler när svenska NetOnNet redovisar en kraftigt ökad vinst. Samtidigt avslöjar DN att e-handelsportalen Torget har använt tvivelaktiga länksamarbeten för att blåsa upp sin besöksstatistik och därmed kunna ta mer betalt av sina annonsörer. Bilden av Internet som seriös och trovärdig handelsplats har förändrats radikalt sedan IT-boomen men är uppenbarligen fortfarande sårbar när branschen alltjämt lider av vissa barnsjukdomar. //Robin Askelöf

February 24, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

Den svåra konsten att trovärdigt kommunicera internt

I sin iver att få ut positiva budskap till sina medarbetare, tar många företag i lite för mycket. 55 procent av deltagarna i en amerikanska undersökning (Towers Perrin, maj 2003) säger att företaget de arbetar på ”tries too hard” när det gäller att kommunicera till medarbetarna. Många anställda ser därför med skepticism på företagets interna kommunikation.

Medarbetarna ifrågasätter också trovärdigheten i den interna kommunikationen. 51 procent säger att de tror att företaget ”generally tells the truth” internt. Externt gör företaget enligt medarbetarna ett bättre jobb; 58 procent tror att företaget kommunicerar trovärdigt gentemot kunder, och 60 procent tror att företaget kommunicerar trovärdigt gentemot aktieägarna.

Trovärdigheten minskar vidare ju högre upp i hierarkin som kommunikationen utgår från. Chefer på ledande och verkställande positioner i företagen, upplevs enligt medarbetarna som mindre trovärdiga i sin kommunikation än linjechefer och ledare som har direkt kontakt med medarbetarna. Research teamet inom Towers Perrin, som genomfört undersökningen, skriver att företagsledare måste börja ta proaktiva steg för att minska det förtroendegap som finns mellan dem och de anställda.

Slutsatserna ovan presenterades vid The Research & Measurement Conference i New York. Resultatet visar tydligt hur svårt det är att kommunicera internt. Det är många faktorer som spelar in; val av tonläge, val av kanaler, kvalitet versus kvantitet i den interna kommunikationen etc. Medarbetarnas syn på vem som är mest trovärdig i sin kommunikation, speglar det viktiga arbete som företag måste göra när det gäller att avgöra vilka kanaler som ska användas för den interna kommunikationen. Som undersökningen visar skapar stora avstånd mellan sändare och mottagare – både rent organisatoriskt och vid informationstillfällena – ingen bra grund för trovärdig kommunikation. //Anna Ovesdotter

February 24, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

Har långt kan vi töja vårt varumärke?

Virgin är kanske det allra bästa exemplet på hur långt man kan expandera ett varumärke. Från 70-talets start som studenttidning sitter nu varumärket på 200 olika verksamheter. Allt från viner och bröllopskläder till resor och finansiella tjänster. Brandchannel ägnar sin huvudartikel denna vecka åt just fenomenet brand extensions. En av huvudslutsatserna om vad som kännetecknar framgångsrika brand extensions är att det handlar om varumärken som är byggda kring en stark idé. Det finns en djup förståelse för vilka grunderna för varumärkets identitet är.

Av det följer ju ganska naturligt att om det inte finns en samsyn kring vad som verkligen är kärnan i varumärket, ja då är en brand extension dömd att misslyckas. Och denna samsyn måste finnas i den högsta företagsledningen.

De är alltså några ganska enkla sanningar som förs fram i artikeln. Men, praktiken är fortfarande lika utmanande. //Daniel Nordlund

February 24, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

02/23/2004

Shareholder activists suit up

According to the Financial Times, "nearly 700 corporate governance proposals, or proxies, have been filed with US companies so far, a volume exceeding the number filed this time last year, itself a record." What are the hot topics at this year's shareholder meetings? Executive pay, stock options and so-called "shareholder access," a controversial proposal to allow investors to nominate directors.

The Securities and Exchange Commission (SEC), writes the FT, is considering a new rule to allow shareholders to nominate their own candidates for a board of directors, and will "host a round table on the issue on March 10."

Not surprisingly, companies are taking steps to kill the proposed rule. Interestingly, though, three of America's most powerful pension funds, Calpers, Calsters and the NY State funds, are "testing the waters with a proposal to nominate directors for Marsh & McLennan." This should be an interesting shareholder meeting season. //Billy McCormac

February 23, 2004 in Posts in English | Permalink