« Makthavare med humor | Main | Jumping on the blogwagon »

03/22/2004

Att överleva journalistisk mobbing

Yttrandefrihet och journalistisk granskning är nödvändiga för ett öppet demokratiskt samhälle. De senaste årens trend har dock i vissa fall uppvisat former som kan kallas för ”journalistisk mobbing”, där drivkrafterna tycks vara andra än att granska, leta efter nyheter och söka sanningar. Vi möter allt oftare en rädsla hos våra uppdragsgivare att träffa journalister, som på sikt kan minska öppenheten och medföra ett tystare samhälle. Vår rådgivning i sådana situationer är att bygga upp mod att möta journalister. Vår grundprincip är att företag och organisationer ska ha maximal öppenhet utåt mot allmänhet och media.

När ett företag eller organisation upptäcker att granskning är på gång, gäller det att ha en klar strategi på plats. Givetvis ska missförhållanden omedelbart rensas ut, fel rättas till, olämpliga personer flyttas osv. Hellre själv gå fram med yxan, än att låta någon annan hålla i skaftet.

Det gäller att veta hur man ska agera om man av någon anledning väljer att inte ställa upp för vissa medier, för att man bedömer att det inte finns en rimlig chans att klara sig undan.

Några punkter att tänka på:
- Överös de egna anställda med full information om vad som gäller, vilka åtgärder som gjorts
- Gå ut i andra media. Förklara situationen och beskriva vilka åtgärder som vidtagits
- Kommunicera också att ni när som helst kan medverka i en direktsänd debatt

Genom dessa åtgärder uppnås bland annat att ni inte kan beskyllas för flykt eller feghet. //Mart Maandi

March 22, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink