« Jumping on the blogwagon | Main | Hold the data »

03/23/2004

Är varumärken mer demokratiska än politiker?

En intressant fråga som ställs i veckans huvudartikel på brandchannel.com. Samtidigt dyker invändningarna omedelbart upp. Är det över huvudtaget möjligt att jämföra dessa världar? Politiker måste ju förhålla sig till en väsentligt mer komplex omvärld. Men faktum kvarstår. Konsumenten uttrycker sin åsikt i varje enskilt köpbeslut.

Som väljare kan den bara uttryckas vart fjärde år och sedan är det bara att be till gudarna att besluten blir kloka och löftena hålls.

Förtroendet för varumärken är också mycket större än för politiker. ”Konsumenten skulle reagera mycket starkare om Volvo byggde en bil med dålig säkerhet än om en politiker inte höll sina löften”. Onekligen ligger det något i detta. Marknadens dom är omedelbar och obeveklig mot leveranser som inte svarar mot utlovade löften.

Artikelförfattaren Randell Frost menar också att det idag inte råder något tvivel om att det är affärer, inte politik, som är de starkaste krafterna för social förändring idag. Han menar därför att varumärkesfolket kan spela en viktig roll i politiken och den demokratiska processen genom att bidra till att de grundläggande varumärkesbyggande principerna bättre integreras i denna värld. Som exempel på att så redan sker pekar han på att varumärkesbyggandet på nationsnivå blir en allt viktigare och mer reell fråga. Han menar att när ledande politiska beslutsfattare börjar betrakta sitt eget land som ett varumärke kommer det ofelbart att leda till att den demokratiska processen och rättssystemet förbättras och att transparensen, dvs informationsflödena, ökar. //Daniel Nordlund

March 23, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink