« Can you supersize that shirt? | Main | Celebrity branding – dans på slak lina »

03/30/2004

Skivbolag, distribution och nedladdning

Olaglig nedladdning av musik betraktas ofta som ett av skälen till en global vikande skivförsäljning. Vi köper inte skivor längre utan laddar ner musik, brukar det heta. Man talar om att digitaliseringen av distributionen kastat omkull musikbranschens spelregler och om att vi upplever ett maktskifte där distributörens, dvs skivbolagets, pengakrävande makt att kunna sprida en fysisk skiva världen över, snart inte kommer att vara mycket värd. Ett exempel som pekar i den riktningen är singeln ’Hey Ya’ med gruppen Outkast som betraktas som den första milstolpen i den nya distributionens tideräkning. Det är nämligen den första singeln som under ett år sålts i fler nedladdningsbara ’exemplar’ än fysiska.

Än så länge är dock paradigmskiftet i musikbranschen inte fulländat. Skivbolagen säljer fortfarande skivor och försvarar den nuvarande maktpositionen så gott det går. Däremot verkar huvudargumentet, nämligen att det är den olagliga nedladdningen av musik som orsakar den minskade skivförsäljningen, ha fått en törn i sig genom en nyligen publicerad studie av ekonomerna Koleman Strumpf på University of North Carolina och Felix Oberholzer på Harvard Business School. Genom att korrelera den ”fysiska” försäljningen av de mest nedladdade albumen har de kommit fram till att det inte finns ett samband mellan nedladdning och vikande försäljning. Tvärtom hävdar de att nedladdning i vissa avseenden till och med bidrar till ökad försäljning. //Hans Grundberg

March 30, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink