« Miljörörelsen har sin egen blogg! | Main | E-handelskammarens Nicklas Lundblad gästar JKL Blog! »

04/26/2004

Gärna reklam mot sjuåringar

Ett barn kan inte kritiskt bedöma reklambudskap förrän de är drygt nio år. Lika gamla måste barnen vara för att kunna skilja mellan fantasi och verklighet i media. Det anser i alla fall niohundra amerikanska marknadsförare som har intervjuats om sitt arbete med reklam mot ungdomar och resultatet av undersökningen presenteras i PR Week. Trots att marknadsförarnas insikter om hur barn fungerar tycker de samtidigt att det är okej att börja arbeta med reklam och pr redan mot sjuåringar.

Dave Siegel, vd för The Wonder Group, en amerikansk reklambyrå specialiserad på barn tycker inte att sju år är särskilt tidigt. Hans egen byrå vänder sig mot ännu yngre barn. Siegel hävdar att deras egna marknadsundersökningar visar att föräldrarna vill att barnen ska mötas av reklambudskap eftersom det gör föräldrarnas vardag enklare!

Helt fel har han sannolikt inte. Ändå känns cynismen svårsmält. Det finns förmodligen ingen gräns för hur långt man är villig att gå för att knyta lojalitetsbanden. För kritiker av barnreklam ger onekligen undersökningsresultatet många tunga argument. //Daniel Nordlund

April 26, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink