« April 2004 | Main | June 2004 »

05/28/2004

Corporate blogging primer

db_logoNewton, Mass.-based IMN, best known for its e-newsletter offerings, has published a worthwhile primer on corporate blogging. Download Blogs.pdf

IMN Chief Executive Officer Kathleen Goodwin provides eight helpful tips for companies that want to hop aboard the blogwagon.

Taking the First Steps
So how does a company begin weblogging? A few simple steps are all it takes.
1. Start with a short, but explicit plan for what you want to accomplish with your weblog(s). Better customer relationships (measured by repeat sales)? A more collaborative marketing effort (measured by faster development time)? Thought leadership (measured by increased demand for commentary and publicity)? Efficient recruiting (measured by faster candidate pool for lower posting/advertising costs)?

2. Identify the right publisher(s). Your top salesperson. The head of R&D. It could be anyone who can exact business value from an online community. Just make sure he or she is articulate and committed to the idea. Look for extroverts.

3. Find a weblog template that can be branded with your company’s logo. Weblog applications for corporate deployment are showing up in do-it-yourself kits that can be up and running in as little as half an hour.

4. Provide each internal weblog publisher with a set of weblogging standards. These include confidentiality policies, product disclosure guidelines and basic dos and don’ts (i.e. – don’t refer to customers by name unless they want you to. Do update the thread on a daily basis.)

5. Whether you implement weblogs across a discipline (as in the packaged goods example we gave) or as a trial balloon, find a way to track their content and topics. This information can further pollinate sales and marketing initiatives, help the company prioritize subject matter and guide future weblog themes.

6. Use the weblog as a way to give your key people voice and power. It is a vote of confidence in them to ask them to publish. It will go a long way to demonstrating the company believes in them and their thinking.

7. Periodically “check-in”. If participation in a weblog grows dramatically, find out why and learn from it. If participation drops dramatically, find out why and learn from it.

8. Allow the weblog to have a distinct voice and use it to strengthen the brand. One of its key advantages is the quick, constant exchange of bits of information that may not be substantial enough to belong in a newsletter. In doing so, the bond with clients is strengthened and new voices are heard.

That said, Goodwin commits a common yet painful PR gaffe: she makes a quantifiable prediction. "Once a company has embraced the value of self-publishing, more and more uses for weblogs will become obvious. Five years from now, Corporate America will have completely normalized their use into virtually every aspect of daily business delivery." Journalists love it when people make predictions because, well, they hardly ever pan out. We're crossing our fingers, Kathleen. //Billy McCormac

May 28, 2004 in Posts in English | Permalink | TrackBack

05/27/2004

Mångkulturell marknad

75665611Kundsegmentering är inget unikt men att segmentera kunder efter kulturell bakgrund och anpassa produktutbud och tjänster därefter är mycket ovanligt, åtminstone i Sverige. Företag i t.ex. USA och Storbritannien har kommit längre med att ta tillvara på den köpkraft som finns på den mångkulturella marknaden. I en ny skrift utgiven av Timbro görs en beräkning att den mångkulturella marknadens köpkraft i Sverige kan värderas till mer än 180 miljarder kronor. FöreningsSparbanken är ett av få svenska företag som särskilt har inriktat sig på denna marknad genom sina mångkulturella bankkontor i invandrartäta områden. Kan det vara marknadskrafternas tur att slå ett slag för det mångkulturella Sverige? //Lena Hök

May 27, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

Public relations and communications director Virgin Group's highest paid employee

virginGlenn Rifkin of Booz, Allen and Hamilton has penned an interesting piece on Richard Branson, the man behind the $3.5bn Virgin Group, an international conglomerate whose business operations range from an airline fleet to soda pop, music, condoms and wedding gowns. Virgin, one of the world's most recognizable brands, is the product of Branson's irreverence, uncanny business sense and occasionally over-the-top publicity stunts. Along the way his company has managed to capture market share from some of the biggest names in business. What's the most powerful tool in his arsenal? Public relations.

Rifkin writes: "Indeed, so crucial is the continued high profile of Virgin that Mr. Branson says his highest paid and most important employee is Will Whitehorn, his public relations and communications director. 'I suspect in most companies, the public relations person is down at No. 20 in the pecking order,' Mr. Branson says. 'But, here, he is fighting incredibly important battles. If a negative story starts running away with itself in the press and is not dealt with fast, it can badly damage the brand. And so we put enormous weight on our public relations people.'

Mr. Branson reportedly sets aside at least 25 percent of his time for public relations activities, and Mr. Whitehorn has a staff member whose sole responsibility is devising the headline-catching publicity stunts for which Mr. Branson has become known. 'If your staff works enormously hard to create something they are proud of, it's foolish if you don't let the world know about it,' Mr. Branson states. 'Using yourself to get out and talk about it is a lot cheaper and more effective than a lot of advertising. In fact, if you do it correctly, it can beat advertising hands down and save tens of millions of dollars.'"

Can you name a Swedish or Nordic corporation that prizes its PROs as highly as the illustrious Mr. Branson? I didn't think so. //Billy McCormac (Hat tip to Dana VanDen Heuvel)


May 27, 2004 in Posts in English | Permalink | TrackBack

Lön för mödan

I Amerika tenderar de att ligga steget före i det mesta. Bonusar, optionsprogram, galopperande ersättningsnivårer till allt girigare företagsledare, skandaler och, inte minst anmärkningsvärt, anhållna företagsledare - allt har vi sett fortplanta sig över Atlanten i ostlig riktning. Därför kan det, som The Lex Column nu noterar, vara av särskilt intresse för europeiska företagsledare, och medlemmar av ersättningskommittéer, att studera fallet med Richard Grasso som nu rullar upp i det amerikanska rättssystemet.

New Yorks åklagare, Eliot Spitzer, drar Richard Grasso inför rätta över hans frikostiga ersättningspaket. Även om fallet med Grasso är lite speciellt där han i sin yrkesroll övervakade många av dem som sedan satt i hans ersättningskommittée, så visar det att det inte räcker med på pappret "oberoende ersättningskommittéer". De måste kunna bevisa sitt oberoende också. Och bevisa självständigt utvärderingsarbete. Antag att en ersättningskonsult på kommittéens uppdrag föreslår en lön till företagsledaren baserad på "den gällande nivån i branschen". Detta gagnar ju aktieägarna föga om det är branschpraxis i grunden som är alltför generöst. Den ersättningskommittée som godkänner en lön på de premisserna kan med andra ord inte sägas ha fullgjort sin uppgift på ett tillfredsställande sätt.

Och som Lex konstaterar, upprörda aktieägare på stämmor må vara en sak. Att dras in i rättsprocesser en HELT ANNAN (potentiellt rätt skrämmande) konsekvens att fundera över - kanske även för medlemmar av ersättningskommittéer här hemma....//Ylwa Häggström

May 27, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

05/26/2004

"Nya nätverk på nätet - men Rotary består"

JKL Blog gäst Niklas Lundblad intervjuades nyligen i Universitetsläraren om betydelsen av nya nätverk som formas på Internet. Ingressen lyder: "Nya sorters nätverk för nyttiga kontakter byggs på internet. Tekniken är ny men idén är gammal - inga katter släpps in bland hermelinerna."

Att bygga egna nätverk är viktigt för att nå framgångar och en forskare som vill göra karriär behöver kontakter både inom universitetsvärlden och utanför den. De etablerade vägarna, som exempelvis Rotary, fungerar fortfarande men dessutom finns många nya nät som knyts samman i cyberrymden. De svenska nätverken bygger på att ha gemensam bakgrund och är inte öppna för vem som helst, oavsett form. De är också manligt dominerade, även om det finns en del helt kvinnliga nätverk. Makt är en gemensam nämnare för alla nätverk, även om det inte alltid handlar om ekonomiska eller politiska beslut.

–Makt kan vara att kunna tränga igenom bruset, att vara någon, säger Nicklas Lundblad.

–Att inte vara känd är inte noll utan minus, för om du finns i branschen och jag inte känner till dig, då kan du inte vara bra.

Internet har inte blivit något stort demokratiprojekt – det handlar inte alls enbart om att bara behärska tekniken och ha tillgång till dator. Samma faktorer är maktbärande på internet som i den reella världen.

Läs hela artikeln här. //Billy McCormac

May 26, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

05/25/2004

Krama dina kritiker – de hjälper dig att utvecklas

Sverige är förmodligen konsensusordningens förlovade land. Allt för få står ut med att bli offentligt kritiserade. Istället för att försvara och förklara, backar man hellre från ett förslag eller en idé.

I en intervju i Financial Times beskriver Dennis Stefanacci, kaffekedjan Starbucks CSR-chef sitt företags syn på aktivistgrupper som kritiserar Starbuck: ”De spelar en vital roll för vår fortsatta utveckling som företag och för att vi ska kunna förstå och utveckla oss själva.” Sportföretaget Nike, som är under konstant kritik, publicerade 100 arga brev från kosumenter i sin årsredovisning.

Det är ett synsätt som vi möter allt för sällan i Sverige. Jag tror att det finns mycket att vinna på att mer öppet visa sina kritiker att man lyssnar och respekterar deras åsikter. Med ett sådant förhållningssätt skapas förutsättningar för både konstruktiv debatt och i förlängningen utveckling. //Daniel Nordlund

May 25, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

Hur många människor bor i Kina?

I dessa dagar talas det om företags ansvar och det är vardagsmat att se internationella bolag med kända varumärken utlova nya löften om hur de ska leva upp till sina uppförandekoder och etiska policies. Dessa inbegriper stort som smått - alltifrån stresshantering på huvudkontoret i västvärlden till användandet av skyddsutrustning på leverantörernas fabriker i Indien - för att undvika att medarbetare utsätts för farliga kemikalier.

Detta är gott och väl. Problemet är att debatten om företags ansvar främst förs här i västvärlden. Det är konsumenterna i väst, medierna i väst och företagen i väst som debatterar ansvarsfrågan och även agerar. Fokus borde inte ligga så ensidigt på hur västvärldens kändare bolag tar ansvar, utan hur asiatiska företag i en gryende kapitalism tar ställning i frågor som t.ex miljöproblematiken och respekt för mänskliga rättigheter. Och då inte bara i sin export till krävande konsumenter och företag i väst, utan även till sin hemmamarknad. För den är enorm.

Låt mig ställa en enkel fråga: Hur många människor lever i Kina? En miljard brukar de flesta européer svara. Svaret är en miljard trehundra miljoner människor. Felmarginalen på trehundra miljoner invånare är långt större än den amerikanska befolkningen. Så lite vet vi om en gryende jättemarknad. Istället för att ivrigt diskutera överflyttningen av produktion till dessa delar av världen borde vi fokusera på vad som faktiskt händer i Asien och vad det innebär ur ett affärsstrategiskt perspektiv. Vad står på deras agenda? Och hur påverkar det oss?

För en sak är säker, världens populäraste skådespelare heter inte Brad Pitt utan något långt mer svåruttalat. Det vill säga, för oss västlänningar. //Lena Hök

May 25, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

Pressmappens utveckling

worlds_smallest_press_kitDet var inte många år sedan det handlade om den traditionella glansiga företagsmappen med mängder av utskrivna pressmeddelanden, pappersfotografier och glättiga broschyrer vid ett pressevent. Idag är det historia. Nu är det USB-pinnen eller åtminstone CD-skivan som gäller. Vi pratar om pressmappen.

Som överallt annars har utvecklingen gått från analogt till digitalt på bara ett par år. Mellanperioden präglades av en hybrid med både pappersmappen med kompletterande CD-skiva. Vissa företag använde endast en CD-skiva med logotype. Men nu är alltså USB-pinnen hetast och varje informations- och marknadsavdelning med självaktning och budget har redan införskaffat ett antal stycken med företagets logotype.

Med de digitala formaten kan man även inkludera Power Point-fyrverkier, mängder av tunga bilder, PDF:er och belysande filmsekvenser. Men USB-minnen är långt ifrån gratis utan kostar cirka 2,70 kr/MB; att jämföra med CD-skivans pris på cirka 1 öre per megabyte. Så den kostnadseffektiva organisationen fortsätter att bränna den etablerade CD-R-skivan. Nyligen skröt Yamaha Motors i att ta rekordet kring världens minsta digitala pressmapp. Det må vara sant. Men efter ett besök på deras webbplats upptäcker man att Yamaha Motors är ett av de få bolag i världen som inte har en presswebb, vilket ska rankas som viktigast. Om man måste välja mellan flashiga USB-pinnar och den webbaserade pressmappen vinner den sistnämnda - alltid. //Henrik Östmark, Move PR

May 25, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

05/24/2004

Bill Gates extolls virtues of blogs, RSS to corporate bigwigs

Reuters reports that Bill Gates told top corporate executives -- including Warren Buffett, Jeff Bezos, Michael Dell, Carly Fiorina, Barry Diller -- at Microsoft's eighth annual CEO Summit in Redmond that "Weblogs and the way they are distributed can be used as business communication tools."

"Gates' comments on blogging technology were the most extensive thus far from Microsoft's chief software architect, signaling that the world's largest software company is waking up to the potential of blogging as a potential threat and also as a new business opportunity."

Mary Jo Foley of Microsoft Watch wrote: "The productivity benefits accrued by companies that aren't afraid to back "bottoms-up empowerment" was a key theme for Gates during his hour-long address, attended by CEOs from Barnes & Noble, Berkshire-Hathaway, Dell, Delta, Fanny Mae, Hewlett-Packard, Home Depot and other Fortune 1000 firms from around the world."

"Gates also extolled the productivity benefits that can be derived from user-empowering technologies such as blogging, RSS, collaboration software and online communities that are integrated into Web sites."

Reuters reports that, as JKL Blog previously noted here and here, "new Microsoft competitor, Google Inc., has also embraced blogging as a way to deliver more information to Web users and commercialize on the opportunity."

Terry Heaton of the POMO blog commented quite rightly that, "The important thing here isn't what [Gates] said, it's who he said it to. These are topline folks in the business world, and all I can say is get ready for the RSS floodgates to open."

Hat tip to Constantin Basturea for the story. //Billy McCormac

May 24, 2004 in Posts in English | Permalink | TrackBack

Det gäller att hänga med…

Det var inte många år sedan som TV-rutan fylldes av reklam från Boo.com - företaget som skulle förändra hur vi köpte kläder. Med en enorm reklambudget gav dom sig på att gå från noll till allt på några månader och i efterhand får man väl säga att dom om inte annat tydliggjorde svårigheten i att påverka konsumenters beteende. Men något har hänt. I mitten av maj rapporterade Postorderföreningen att den sammanlagda Internethandeln för de 46 medlemsföretagen förra året ökade med 46 procent. Året innan var ökningen 20 procent och hittills i år har Internethandeln ökat med 33 procent. Det går att få folk att handla kläder på Internet - däremot inte på några månader, oavsett budget.

Ett annat exempel på hur ny teknik förändrat konsumenters beteende är digitalkameran. Här har en delvis konsumentdriven förändringsprocess ställt höga krav på anpassning, men också gett stora möjligheter till förtjänst för den som hunnit läsa av marknaden och skapa sig en strategi för ny eller utvecklad positionering. Det är många som har lyckats hänga med, inte minst mobiltelefontillverkarna. En aktör som däremot tagits på sängen är den klassiska kameratillverkaren Hasselblad som nyligen tvingades varsla 50 anställda i Göteborg, en tredjedel av hela personalstyrkan. (Än borde det dock finnas hopp, med tanke på styrkan i deras varumärke)

Det är uppenbarligen stor skillnad på att förändra ett konsumentbeteende och att anpassa sig en konsumentdriven förändring av marknaden. Kommunikativt ställer det helt olika krav på den som vill ta en del av kakan. Att själv driva en förändringsprocess förutsätter förståelse för berörda målgrupper och förmågan att ta sig in i och påverka vardagssamtal. Att anpassa sig till nya mönster och konsumentbehov förutsätter förmågan att läsa av sin omgivning och se åt vilket håll utvecklingen är på väg. Utifrån detta måste sen såväl kommunikation som produktutveckling anpassas. Det tar tid att förändra, men måste gå snabbt att anpassa. //Robin Askelöf

May 24, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack