« May 2004 | Main | August 2004 »

06/24/2004

JKL Blog takes stock – and a well-deserved break

JKL launched this weblog – the first corporate blog in the Nordic region – six months ago. A lot has happened since we took our first tentative steps out into the blogosphere. We’ve published 210 posts, written 50,000 words and been read by thousands of people worldwide.

We sincerely hope that JKL Blog has made a valuable contribution to the broader online conversation. After all, the principal aim of this blog has been to serve as a meeting place.

Blogging is a full-time job. And as you may or may not know July means serious downtime in Sweden. JKL’s bloggers, too, will be taking a well-deserved break this month. After recharging our batteries, though, we will be back at the beginning of August.

From everyone at JKL we’d like to say thank you. Our readers make the daily effort a joy and a pleasure. If you would like to receive an email announcing our return to the blogosphere, please send an email to [email protected] (write “JKL Blog subscription” in the subject field). Have a wonderful and above all restful summer. And if for some reason you can’t disconnect from the blogosphere, check out this incredible web event in July. //Billy McCormac

June 24, 2004 in Posts in English | Permalink | TrackBack

06/23/2004

Great Brand Stories

tn_book_beckhamJohn Simmons, the author of "Great Brand Stories," a new series of books on brand icons, has an interesting piece in the Guardian. Here are some key takeaways:

Brands still divide opinions. Perhaps because they use shorthand descriptions, symbols and visual representations as their stock-in-trade, there is a tendency to dismiss branding as emotional manipulation rather than rational asset management. Of course it is both - and perhaps that is the real reason why branding continues to create divisions. To truly appreciate their potential you need to combine the hardest-nosed business instincts with natural powers of imagination and vision.

[...]

But what is a brand? No definition rolls off the tongue. Jeff Bezos of Amazon comes close when he says: 'It's what people say about you when you're not in the room.'

[...]

Brands are commercial creations, though they also have social and political power. They are, however, subject to a democratic process that doesn't depend on the vagaries of hanging chads or postal voting.

[...]

Brands succeed because they generate a degree of loyalty greater than can be explained by the functional attributes they offer. The more we live in a service culture, the more important brands become.

//Billy McCormac

June 23, 2004 in Posts in English | Permalink | TrackBack

06/22/2004

Är hatsajterna ett problem för varumärket?

En av grundprinciperna för Internet är möjligheten till fri informationsspridning. Vem som helst kan nå ut med sitt budskap, både den som vill förändra världen och den som bara vill lätta lite på trycket. (Den senare kategorin var kanske framför allt hänvisad till offentliga toaletter innan nätet öppnade nya möjligheter).

Till en av påtryckargrupperna, i den assymetriska kommunikationens tidevarv, kan hatsajtsskribenterna räknas. Det poppar ständigt upp nya och de spyr sin galla över varumärken som på olika sätt har gjort dem besvikna. Ett exempel är www.fuh2.com som hatar Hummer-bilar. På denna sajt slås bland annat fast att det är livsfarligt att krocka med en Hummer, att den drar massvis med bensin och den är en allmän egotripp.

Frågan som varumärkesinnehavaren ska ställa sig är: Hur ska vi förhålla oss till hatsajter? Ska vi bekämpa dem med alla medel eller bara ignorera dem? Det är ingen lätt fråga att svara på. Att gå till frontalangrepp innebär sannolikt både stora ansträngningar och kostnader. Kan vi hitta servern som hostar sajten? Kan vi stänga ner den? Vilka kommer i så fall reaktionerna att bli? Klart är i alla fall att det krävs en viss beredskap och en trackingfunktion som kontinuerligt följer utvecklingen på hatsajten för att veta när det är dags att vidta åtgärder. //Daniel Nordlund

June 22, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

06/21/2004

Nordic media RSS feeds

Hans Kullin has researched Nordic media RSS feeds and found in the neighborhood of 80. Things are (sort of) picking up in other words. The question is when Nordic companies will begin adopting RSS for distributing press releases. I think Swedes will make the transition relatively painlessly. The average Swedish press release is one page; by the end of the first page most American PR folks are still struggling to get past all the superlatives about their fabulous company and its exciting range of can't-do-without products. Distributing a news release via an RSS feed means having to get to the "news essence" in two or three sentences. No room for excess verbiage or buzzwords.

Who knows, RSS might even improve relations between journalists and PROs.

Click here for a great RSS primer. And don't forget to check out Kullin's full list here. //Billy McCormac

June 21, 2004 in Posts in English | Permalink | TrackBack

06/18/2004

Barnreklam, en fråga för EU-parlamentet?

Förbud mot barnreklam i TV håller ner övervikten bland barn. Det är ett av Sveriges Konsumentråds huvudargument för varför det svenska förbudet borde gälla inom hela EU. Därför genomförde organisationen en undersökning inför EU-valet bland de svenska kandidaterna om deras uppfattningar och vilja att bidra till ett utökat förbud.

Resultatet av undersökningen pekade på ett starkt stöd för förbudet. Sveriges Konsumentråd säger att man nu kommer att följa upp de ledamöter som blivit valda för att se till att de lever upp till sina löften.

Financial Times skriver i en av sina specialrapporter om ämnet och konstaterar att Sveriges Konsumentråds offensiv torde sända kalla kårar efter ryggraden på de stora annonsörerna. Deras argument, att reklam ger bättre barnprogram, väger lätt mot undersökningar som pekar på att barnfetman är klart lägre i reklamfria miljöer. (Något som JKL skrivit om tidigare denna vår på bloggen) För den som växt upp med Staffan Westerbergs ”Vilse i pannkakan” sitter dessutom insikten djupt att det visst går att producera högkvalitativ underhållning med begränsade resurser…//Daniel Nordlund

June 18, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

06/17/2004

Väljarna är inte dumma

goteborgsposten(Följande inlägg publicerades och går att läsa i sin helhet på GPs debattsida 2004-06-17):

Röstskolket är en signal om att demokratin har blivit något annat än vad den var menat att bli. Att dess utövare har lagt under sig för mycket makt, låtit knapptryckardemokratin svälla ut och kväva köksbordsdemokratin. Folk väljer sina strider och det var inte svårt för junilistan att få stöd för en kamp som ytterst handlade om att skicka en protestsignal till de etablerade. //Tove Lifvendahl

June 17, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

Weblogs: a contributory element to the research dissemination process

logo2ERADC, the e-portfolio research and development community, (which, according to the website, "has been set up to provide a reference point for interested parties to contribute and learn more about e-portfolios and developments that may impact on the e-portfolio.") has published an interesting study on weblogs as a contributory element to the research dissemination process. The paper's contributors, David Tosh and Ben Werdmuller, write:

"The concept of weblogs as a medium for academic discussion and paper dissemination has been raised before but never has the climate been so ideal for actually exploiting this resource. Weblog use within academic communities is increasing rapidly especially in the US and Canada. Institutions including Harvard, Stanford, Dartmouth and the University of British Columbia have implemented weblogs for discussion, while other institutions use the weblog as one means of communication between faculty, tutors and their students. Persons ranging from academics to application developers use weblogs as a means to share / display snippets of their research6. By its very nature, weblog technology enables news and ideas to travel quickly."

Download the full PDF report: Weblogs_and_research.pdf
//Billy McCormac

June 17, 2004 in Posts in English | Permalink | TrackBack

06/15/2004

Personvalsrösterna håller kandidater på halster

Valmyndigheten har en kontinuerligt uppdaterad hemsida där man kan följa sluträknandet av Europaparlamentsvalet. En av de sidor som just nu besöks flitigt, är den som sammanställer personvalskryssen. På onsdag kväll beräknas det slutgiltiga resultatet vara färdigt, och det är inte omöjligt att det blir en något annorlunda grupp Europaparlamentariker än den som utpekats enligt listornas utseende.

Men även om en kandidat fått fler kryss än andra partikollegor, är det inte säkert att denne får mandatet. De procentspärrar som begränsar personvalsinslaget ligger i valet till Europaparlamentet på 5% och är den gräns när personvalsinslaget s a s ger utslag. Om den totala summan av kryss ligger under 5% händer alltså inget med mandatordningen. För den som tycker att väljarmakt är ett bättre demokratiinslag än partimakt är det naturligtvis ett stötande faktum. Detta val leder i bästa fall till att de personkryssade men procentspärrade kandidaterna blir goda förespråkare för rena personval - allt enligt den tämligen goda logiken "flest väljarkryss vinner".

Att detta skulle bli verklighet kräver emellertid att de 349 ledamöter som sitter i Riksdagen har självförtroende nog att våga tro på sin förmåga att bli valda direkt av folket. Det är nämligen i Riksdagen procentspärrarnas vara eller icke vara bestäms. Och en händelse som ser ut som en tanke är att spärrarna till kommun- och landstingsval liksom Europaparlamentsval ligger på 5%, medan spärrarna till Riksdagen ligger på - 8%. Gärna folkstyre, men först en rejäl riksdagspension? //Tove Lifvendahl

June 15, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

Ett alternativ att välja emellan

”Människorna där hatar oss så de gav honom Guldpalmen.” Så kommenterade författaren Ray Bradbury att Michael Moore vann pris i Cannes. Bradbury var visserligen bitter eftersom Moore hade upperbarligen "inspirierats" av hans succéboktitel men kommentaren är ändå intressant. Visst förtjänar Bush att kritiseras och visst är det lätt att som svensk tycka att amerikanerna har en aggressiv och nonchalant utrikespolitik. Men ibland skulle man önska att rapporteringen av den amerikanska inhemska kritiken var lite fylligare och kanske lite mer nyanserad. Varför ges alltid stora uppslag åt dem som kritiserar Bush samtidigt som meningsmotståndare antingen får litet utrymme eller framställs som mer eller mindre galna? Forskare i beslutsfattande säger att i beslutsprocesser är vi egentligen inte intresserade av att hitta argument för olika ståndpunkter, utan vi letar snarast efter argument som underbygger det vi redan tycker. Helst har vi bara ett alternativ att ”välja mellan”. Om man på allvar vill pröva sina åsikter och inte bara lugnt ligga kvar i sin mentala hängmatta måste man anstränga sig för att lyssna och förstå även sådant man inte redan tycker, och inte oreserverat älska det som verkar stämma.

För den som vill öva sig är här en kritisk undergroundröst mot PunkVoter.com. (Punkvoter är startad av en artist som vill få fler unga att rösta, något som helt enkelt är super-vällovligt och nästan inte går att ogilla. Går att läsa om i DN från den 14 april.

Dessutom en länk till Johan Norberg som på sin blogg för en enträgen kamp mot SR om huruvida Moore far med sanningar eller vandringssägner. Moore är som bekant också svårt att ogilla. //Liv Fries

June 15, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack

06/14/2004

Analys av Europaparlamentsvalet 2004

eu-valJKL har till sina kunder gjort en analys av Europaparlamentsvalet den 13 juni som sänts ut till mottagarna under morgonen den 14 juni. Den analys som finns på bloggen är ett sammandrag av den analys som sänts till kunderna.

En mindre jordbävning
Misstroendet mot EU eller mot delar i EU-projektet har varit långt större än vad man räknat med, även inom borgerligheten. Moderaterna och socialdemokraterna har inte varit bra på att uttrycka bristerna i EU-projektet samtidigt som de propagerar för en positiv syn på EU överlag.

Junilistans framgång var sensationellt stor och om Nils Lundgren gör verklighet av hotet att även ställa upp i riksdagsvalet, måste såväl socialdemokraterna som moderaterna allvarligt fundera över det nya läget.
Junilistan lyckades väl utnyttja journalisternas jakt på en spännande konflikt i valrörelsens slutskede och mediedramaturgi, och de fick precis den typ av publicitet som påverkade deras potentiella väljare positivt – en outsider, sanningssägare och – till skillnad från Sverigedemokraterna – rumsrena.

Missbedömning av s och m
Socialdemokraterna och moderaterna har båda använt valrörelsen som generalrepetition inför valrörelsen 2006. Socialdemokraterna använde den traditionella motsättningen mellan höger och vänster. Moderaterna använde valrörelsen som en testkörning av Fredrik Reinfeldt. Men i väljarkåren var det inte höger-vänsterfrågan eller förtroendet för den nye moderatledaren som var det centrala. Här dröjde sig den grundläggande frågan om för eller emot EU kvar i långt större utsträckning än vad någon – möjligen undantaget Junilistan – räknat med.

Inga starka toppkandidater – en läxa för partierna
Ingen av kandidaterna har utmärkt sig i någon särskild sakfråga, och förväntas inte heller ha någon avgörande vågmästarbetydelse i Europaparlamentet. Bland de svenska kandidaterna är det enbart Charlotte Cederschiöld (m) som kunnat anföra en tyngre maktposition (vice talman). Perspektivet 19 ledamöter av 732 har inte heller förstärkt vikten av att delta i valet.

Det låga valdeltagandet bekräftar även denna bild. Frånvaron av tydlig konflikt och begripliga budskap med låga kunskapströsklar (vilket tjänstedirektivet och konstitutionsfrågan inte kan sägas vara) har bidragit till att somliga väljare resignerar. De så kallade aktiva soffliggarna har blivit mer högljudda och fått gehör från synliga opinionsbildare som legitimerat bilden av Europaparlamentsvalet som inte är något att bry sig om.

Mer svårnavigerat politiskt landskap
Valet tyder på ett alltmer komplext politiskt landskap, som kommer att göra det svårare för de stora partierna att bilda regeringar. Junilistans framgång tyder på att partiprogram och sakförslag kommer spela mindre roll i framtiden, medan partiernas skicklighet att utnyttja stämningsläget i väljarkåren kommer att spela en större roll.

De ökade svårigheterna att bilda politiska majoriteter och därmed erövra makten, kommer att leda till att sakfrågorna alltmer kommer i skymundan till förmån för maktpolitiska avväganden. För de som är beroende av politiska beslut ökar därmed de politiska riskerna.

June 14, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink | TrackBack