« Republican National Convention shuns bloggers? | Main | I skandalernas kölvatten - rätt rykte allt högre på VD:ns agenda »

08/26/2004

När blir medborgarens behov grunden för e-tjänster inom hälso- och sjukvården?

”Medborgarens behov”, ”Patienten i centrum”, är exempel på de mantran som uttalas när förändringar eller nyheter inom e-tjänster introduceras inom hälso- och sjukvården. Men hur ser det ut i verkligheten? Kan medborgaren i dag följa sitt eget ärende i sjukvårdsprocessen? Vem äger patientjournalen – patienten eller vårdgivaren? Och vad har elektroniska system medfört i form av öppenhet och minskad administration?

Att det bara i SLL finns kring 26 olika journalsystem kanske är en indikator på att det kan vara problematiskt för en patient att själv ha tillgång till sin journal. Här krävs att staten tar ett ökat ansvar, uppmanar nyckelpersoner inom IT i vården den nya vårdministern Ylva Johansson. På kravlistan till ministern stå exempelvis att införa ett elektroniskt id för alla medborgare på nationell nivå och att se över lagstiftningen kring patientinformation.

Hälso- och sjukvården är ett av de områden som berör alla medborgare, som konsument, som anhörig, som patient eller professionellt. Inom EU har det gjorts en tidsplan för hur IT-stödet inom vården ska utvecklas. Under år 2005 ska alla medlemsstater ha utvecklat en nationell strategi för e-hälsa. I England har man redan satsat över 80 miljarder kronor på att utveckla nationella IT-satsningar. Det nationella projektet kommer att ha satsat närmare 230 miljarder kronor år 2010. Målet är att alla britter ska kunna ha tillgång till sin egen journal elektroniskt och en betydligt mer flexibel hälso- och sjukvård jämfört med i dag.

Att staten måste ta ett större ansvar för att utveckla e-tjänster inom hälso- och sjukvården, även finansiellt, är en tydlig internationell trend. En trend som utan tvekan kommer att sätta spår i den svenska politiken. //Mia Enayatollah

August 26, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834212e6453ef00d83466558b69e2

Listed below are links to weblogs that reference När blir medborgarens behov grunden för e-tjänster inom hälso- och sjukvården?:

Comments

Mycket kan goras utan statlig intervention. Det ar en missuppfattng att exempelvis det nuvarande regelverket hindrar en utveckling. Ratt tolkat, behovs inga andringar. Och staten skall inte vara riskkapitalist. Alltsa, liten plats for "storre statligt ansvar"

/krister thelin

Posted by: krister thelin at Aug 30, 2004 9:52:59 AM