« Think out of the box | Main | Efterlyses: Uppförandekod för kapitalister »

10/18/2004

Den IT-politiska härdsmältan.

(The following post was written by guest blogger Nicklas Lundblad, a researcher in informatics, writer and the vice president of the Stockholm Chamber of Commerce, New Technologies. He is a member of several expert groups and has written numerous articles and two books on information technology and law. You can check out his blog here. //Billy McCormac, editor in chief)

Nicke_mini
Vad har egentligen hänt med IT-politiken? Och vad säger det som skett om regeringen? Christer Sturmark har lämnat den socialdemokratiska regeringens IT-politiska skuta, en skuta som numer ligger säkert på botten av de politiska misslyckandenas hav. Som kontroversiell ordförande för den it-politiska strategigruppen kom Sturmark ofta i vägen för sitt eget uppdrag och drog från första början på sig grov kritik. Dagens Industri skrev bl.a. att Sturmark ”är bra på en enda typ av affärer - att sälja in sig själv. Det är ofattbart att regeringen i hela it-Sverige inte kunde hitta någon annan till att leda arbetet i strategigruppen”. Men betyder hans avgång att saker blir bättre?

Enligt uppgift avgick Sturmark av egen fri vilja, eftersom han fick ett spännande styrelseuppdrag i ett företag som sysslar med ringsignaler. Visserligen var det uppfriskande att se att politiken bara var en tillfällig grej som Sturmark sysslade med i väntan på något roligare (vi hoppas ju alla att statsminister Persson snart verkligen skall ge sig sitt livs dröm i våld och bli präst.), men samtidigt är Sturmarks avhopp också symptomatiskt för en allt tröttare regering, med allt mindre initiativkraft.

Sturmark lämnade en IT-politik i sönderfall. 24-timmarsdelegationen under Fernvall har fallit samman. Fernvall själv menar att hennes uppgift är omöjlig och säger att ”[d]et är en brist på alla nivåer. Från statsministern och nedåt. Det kommer aldrig att fungera att föra ut idéerna i verksamheten när bara de IT-ansvariga är drivande.” (Computer Sweden 10/9 2004) Visserligen dementerade hon senare att hon menat vad hon sagt, men det gör knappast saken bättre.

I EU står regeringen nu inför några av de kanske största IT-politiska utmaningarna hittills. Det nuvarande politiska programmet – eEurope 2005 – går ut i slutet av år 2005 och ett nytt program skall tas fram och presenteras senast i mars nästa år. Den svenska regeringen har inte gjort något över huvudtaget med anledning av detta. Den Europeiska Nät- och Informationssäkerhetsbyrån har nu utsett en VD och blir operativ under hösten eller tidigt under nästa år. Arbetet med denna byrå borde – nu när regeringen misslyckades med att få den förlagd till Sverige – vara högprioriterat, men inte ord om IT-politiken över huvudtaget nämns i regeringens arbetsprogram för EU. Handelskammaren skickade den 15:e september en fråga om detta märkliga förhållande till Statsrådsberedningen, via e-post. Naturligtvis har Statsrådsberedningen inte besvarat frågan, utan först den 14:e oktober – en månad efter det att det ursprungliga medddelandet skickades – kom ett kort meddelande om att frågan skickats till näringsdepartementet. Regeringens IT-politiska stelhet tycks löpa genom alla led. Från Persson och nedåt.

När det gäller IT-politiken övergår regeringens vanliga EU-sklerosis i ett tillstånd som mest påminner om politisk rigor mortis. Det saknas engagemang, information och samråd med det svenska näringslivet, men det är kanske inte så märkligt – det saknas nämligen också en vision om hur IT-politiken skall bedrivas. Låt oss hoppas att IT-propositionen, som skall komma i januari nästa år, kommer att bevisa motsatsen. Men hoppas inte för mycket.

Alla undersökningar som kommer visar nämligen entydigt på att Sverige som IT-användande nation helt förlorat det försprång vi en gång hade. Den franska skolan INSEAD gjorde nyligen en undersökning tillsammans med programvaruförtaget SAP där Sverige tappade i position: från andra till åttonde (!) plats i EU. Det amerikanska Brown Universitetet publicerade ungefär samtidigt en undersökning där Sverige hamnade på 35:e plats. Lägre än Irak.

IT-politiken är en symbolpolitik på många sätt: det är en politik som riktar sig mot framtiden, , som intresserar sig för Europa (det är där alla viktiga IT-politiska beslut tas!), som sysslar med innovation och kunskap och som dessutom uttrycker ett intresse för att hushålla med medborgarnas pengar genom att skapa en effektivare förvaltning.

Att regeringen så totalt misslyckas med IT-politiken beror på ett djupare misslyckande, ett strukturellt misslyckande, som gäller just dessa fyra punkter.

Vi behöver kanske inte bara en ny IT-politik. Vi behöver en regering som är intresserad av framtiden, av EU, av innovation och kunskap och som vinnlägger sig om att se till att förvaltningen blir så kostnadseffektiv som möjligt.

Vi behöver ett maktskifte. //Nicklas Lundblad

October 18, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834212e6453ef00d8353eb04369e2

Listed below are links to weblogs that reference Den IT-politiska härdsmältan. :

Comments

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/424/Previous%20Semesters/2001%20Spring/_disc1/000004d6.htm?laptop

Posted by: battery at Jun 3, 2007 10:48:13 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/424/Previous%20Semesters/2001%20Spring/_disc1/000004d6.htm?laptop

Posted by: battery at Jun 3, 2007 10:48:20 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/424/Previous%20Semesters/2001%20Spring/_disc1/000004d6.htm?laptop

Posted by: battery at Jun 3, 2007 10:48:26 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://intra.som.umass.edu/ugrad/_disc-oh/00000a51.htm?laptop

Posted by: Laptopparts at Jun 3, 2007 11:03:35 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://intra.som.umass.edu/ugrad/_disc-oh/00000a51.htm?laptop

Posted by: Laptopparts at Jun 3, 2007 11:03:39 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://intra.som.umass.edu/ugrad/_disc-oh/00000a51.htm?laptop

Posted by: Laptopparts at Jun 3, 2007 11:03:50 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/403/_disc/0000a0ea.htm?laptop

Posted by: Notebook at Jun 3, 2007 11:19:12 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/403/_disc/0000a0ea.htm?laptop

Posted by: Notebook at Jun 3, 2007 11:19:19 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/403/_disc/0000a0ea.htm?laptop

Posted by: Notebook at Jun 3, 2007 11:19:25 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://www.atl.devry.edu/GenEd/_disc2/000018b2.htm?laptop

Posted by: Laptops at Jun 3, 2007 11:32:42 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://www.atl.devry.edu/GenEd/_disc2/000018b2.htm?laptop

Posted by: Laptops at Jun 3, 2007 11:32:43 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://www.atl.devry.edu/GenEd/_disc2/000018b2.htm?laptop

Posted by: Laptops at Jun 3, 2007 11:32:54 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://www.cours.polymtl.ca/glq3201/_disc1/00004c40.htm?laptop

Posted by: Laptopb at Jun 3, 2007 11:47:24 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://www.cours.polymtl.ca/glq3201/_disc1/00004c40.htm?laptop

Posted by: Laptopb at Jun 3, 2007 11:47:28 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://www.cours.polymtl.ca/glq3201/_disc1/00004c40.htm?laptop

Posted by: Laptopb at Jun 3, 2007 11:47:32 PM

This is very nice site, but my is better! ;) http://nuntia.cs.depaul.edu/webmissiology/_reqdis/000063e2.htm?laptop

Posted by: Laptopz at Jun 4, 2007 12:11:53 AM

This is very nice site, but my is better! ;) http://nuntia.cs.depaul.edu/webmissiology/_reqdis/000063e2.htm?laptop

Posted by: Laptopz at Jun 4, 2007 12:12:02 AM

This is very nice site, but my is better! ;) http://nuntia.cs.depaul.edu/webmissiology/_reqdis/000063e2.htm?laptop

Posted by: Laptopz at Jun 4, 2007 12:12:06 AM

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/403/_disc/0000a0f0.htm?carisoprodol

Posted by: Carisoprodol at Jun 4, 2007 12:25:48 AM

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/403/_disc/0000a0f0.htm?carisoprodol

Posted by: Carisoprodol at Jun 4, 2007 12:25:52 AM

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/403/_disc/0000a0f0.htm?carisoprodol

Posted by: Carisoprodol at Jun 4, 2007 12:25:59 AM

This is very nice site, but my is better! ;) http://faculty.ugf.edu/101/_disc4/00000606.htm?carisoprodol

Posted by: buysoma at Jun 4, 2007 12:40:21 AM

This is very nice site, but my is better! ;) http://faculty.ugf.edu/101/_disc4/00000606.htm?carisoprodol

Posted by: buysoma at Jun 4, 2007 12:40:22 AM

This is very nice site, but my is better! ;) http://faculty.ugf.edu/101/_disc4/00000606.htm?carisoprodol

Posted by: buysoma at Jun 4, 2007 12:40:30 AM

This is very nice site, but my is better! ;) http://cs.ua.edu/424/Previous%20Semesters/2001%20Spring/_disc1/000004d8.htm?carisoprodol

Posted by: buycarisoprodol at Jun 4, 2007 12:54:18 AM