« Global kommunikation behövs | Main | När slår 24-timmars samhället igenom i det offentliga? »

11/18/2004

Morgontidningarna allt rörigare

Den postindustriella världen är kaotisk! Med en globaliserad ekonomi, fler intressegrupper, snabbare beslutsprocesser och allt fler val som överlämnas till individen är behovet av god vägledning i vardagen större än någonsin. Och i Sverige, där dagstidningsläsandet jämte Kanada är högst i världen, har morgontidningarna kommit att bli vår huvudsakliga vägvisare i nyhetsflödet. Förvisso har all journalistik en pedagogisk roll, men det är just morgontidningen som har rollen att ge helheten, medan kvälls-, vecko- och fackpress tagit på sig ett delvis annat, och mer avgränsat uppdrag. Krasst uttryckt innebär det att det prenumeranten betalar för är journalistens värdering och presentation.

En självklarhet? Jo, men just här, i presentationen och pedagogiken, ligger också en av morgontidningarnas största utmaningar – och kanske är det också just här som den största svårigheten finns. Det som är självklart riskerar ju dessvärre också över tid att glömmas bort eller prioriteras ner. För morgontidningarnas del efter andra åtråvärda storheter som volym och jakten på den egna nyheten. 

I en föränderlig värld måste tidningarna följa med och göras om för att inte uppfattas som kvarlevor av ett igår eller förrgår. Och varje omgörning måste ske utan att tidningen förlorar sin identitet och sitt starka varumärke. Därför tenderar varje förändring att presenteras som sprungen ur de moderna läsarnas krav på en lika modern tidning: ”Vi vet att sju av tio läsare vill ha hela tidningen i mindre format”, förklarar Göteborgs-Postens chefredaktör Jonathan Falck omläggningen till tabliod i GP, och ”Vi har sedan lång tid tillbaka beslutat att också vi  - helt enligt de många önskemålen från läsarna – ska gå över till tabloid”, kommenterar Dagens Nyheters chefredaktör Jan Wifstrand styrelsens beslut till TT.

Men för detta finns inga belägg i forskningen. När Lennart Weibull, massmediaforskare vid SOM-institutet och Institutionen för journalistik och massmediaforsking, JMG, vid Göteborgs universitet, och hans forskarlag undersökt läsarnas inställning till formatet finns faktiskt ingenting som tyder på att läsarna önskar just ett mindre format. Det betyder dock inte att det saknas argument för en övergång till tabloid : ”De stora vinsterna är förstås ekonomiska”, säger Josefine Sternvik, doktorand vid JMG. ”Det är nog snarare en mindre mängd papper jämte ett mindre behov av material som utgjort de verkliga bevekelsegrunderna för tidningsutgivarna.”

Gott så! Vi lever alla med förändringar, där ekonomisk rationalitet och ansvarstagande är en förutsättning för kvalitet och utveckling. Varför låtsas något annat?

Läsarna används också som argument för tidningarnas klyvning i delar, där Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter verkar ha klarat uppgiften att ge läsarna överblick bättre än Göteborgs-Posten. Medan de båda stockholmstidningarna valt att placera ekonomi- och arbetslivsnyheter tillsammans, har Göteborgs-Posten valt att sammanföra ekonomi och politik i del två, jämte sporten. Till grund för det beslutet låg ett resonemang baserat på en könsanalys som utgick från att kvinnan är intresserad av kultur (vilket hon finner i del tre) och mannen av ekonomi, politik och sport (del två). I del ett skulle så de nyheter som intresserade dem båda; lokala, inrikes- och utrikesnyheter finnas. Syftet var att se till att undvika bråk vid frukostbordet, eller, med andra ord; maximera både kvinnans och mannens tidningsläsande.

Men konstruktionen har gett svårigheter med just den, för läsaren viktiga, överblicken; Hur skiljer man på politiska nyheter och inrikesnyheter? Eller, i en globaliserad ekonomi, på ekonomi- och EU- eller utrikesnyheter? Vid fler än ett tillfälle börjar en händelse bevakas i del två, för att fortsätta i del ett för att sedan, av för läsaren outgrundliga skäl, återkomma i del två. Rörigt? Jo. Det var ju nu just det…

Lennart Weibull har i sin forskning upptäckt ett annat uttryck för den ökade rörigheten; att notiser allt oftare återfinns på flera ställen i tidningen. ”Och det märks mer i tidningar som har problem att göra naturliga avgränsningar.” Just notisproblemet kommer med säkerhet bättre tekniska system att lösa, däremot klarar inga tekniskt system att skapa tydlighet för läsaren. Därmed kvarstår tidningens huvuduppgift: att presentera och värdera dagens nyheter!

Vår högfrekventa tid sätter starka avtryck på medierna. Idag är nyheter gratis. Vi kan få del av nyheter dygnet runt. Mediesystemet framgenteras och alla medier faller sönder i allt mindre bitar; kanaler, siter, sektioner och bilagor, som individer pusslar ihop efter egna intressen. Det är mot denna bakgrund vi måste se framför allt storstadstidningarnas utveckling. Det är trist, för istället för att följa den utvecklingen borde framgången finnas i att utgöra en nödvändig motkraft. ”Idag får jag den bästa överblicken i en landsortstidning. Eller i Metro, för den delen.”, säger Lennart Weibull. /Carina Lindberg

November 18, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834212e6453ef00d8350af90f53ef

Listed below are links to weblogs that reference Morgontidningarna allt rörigare:

Comments