« Allting går att sälja - med rätt budskap! | Main | Värdet av "rätt" styrelseledamöter »

11/26/2004

Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef på If, gästbloggar: Är rättsväsendet på väg att privatiseras?

Torbjorn_m_hgRättsväsendet är i gungning. Höstens spektakulära rymningar fick ansvariga politiker att lova extrapengar till fängelserna och krafttag mot den tunga kriminaliteten, men samtidigt abdikerar de i kampen mot vardagsbrottsligheten. Polisens insats efter ett inbrott inskränker sig oftast till att ta emot ett telefonsamtal i ett call center. Sedan är brottsoffret hänvisat till försäkringsbolagen. Statsmakten tycks inte längre vara intresserad av att skydda medborgarna mot vardagsbrotten. Frågan är hur stor del av detta ansvar som kan läggas på samhällets privata aktörer. 

Alla politiska partier brukar vara eniga om att staten ensam ska stå för kostnads- och produktionsansvaret inom åtminstone två områden; försvaret och rättsväsendet. Enigheten till trots har politikerna i praktiken abdikerat inom en viktig del av denna traditionellt statliga verksamhet och överlåtit ansvaret på näringslivet. Det handlar om kampen mot vardagsbrotten. 

Varannan timme, dygnet runt, sker ett bostadsinbrott i Stockholms län. I genomsnitt drabbas ett hushåll av stöld eller skadegörelse vart femte år. Sannolikheten att ett sådant brott klaras upp är försumbar. Av Brottsförebyggande rådets statistik framgår att endast 3 procent av alla anmälda bostadsinbrott i länet 2003 ledde till åtal. Vardagsbrotten – det vill säga stölder, inbrott och skadegörelse – har blivit så alldagliga och uppklarandegraden så låg att det knappt är en fråga för rättsväsendet längre. 

Vad statistiken inte visar är att varje enskilt fall är oerhört obehagligt för den som drabbas. Då villainbrott sällan blir en polissak utan nästan omedelbart en försäkringsfråga upplever dessutom många drabbade att det obehag och den vanmakt de känner inte tas på allvar. Priset betalas av alla, både ekonomiskt i form av höjda försäkringspremier och psykologiskt i form av lidande hos de drabbade. 

När staten inte längre skyddar medborgarna och deras egendom blir givetvis försäkringsbolagens kostnader för att hantera exempelvis villainbrott högre. Ett försäkringsbolags hela idé är att många människor går samman för att solidariskt dela på kostnaderna för de skador som några individer i kollektivet råkar ut för. Det innebär med nödvändighet att när skadekostnaderna går upp så gör premierna det också. 

Bara under innevarande år har Ifs kostnader för villainbrott i Stockholms län ökat med omkring 40 procent, en direkt effekt av motsvarande ökning av antalet inbrott. För fritidshus är motsvarande siffra 27 procent. Ännu tycks detta främst vara ett Stockholmsproblem. På riksnivå är utvecklingen inte lika dramatisk, men på sikt finns risken att det sprider sig till övriga landet. 

För If, som är Nordens största skadeförsäkringsföretag, blir det därför naturligt att engagera sig i skade- och brottsförebyggande verksamhet. If stödjer till exempel olika initiativ för att medverka till barns och ungdomars utveckling och ansvarstagande såsom Lugna Gatan, Fryshuset och Stiftelsen Respekt. 

Men försäkringsbranschens gemensamma arbete på detta område är inte tillräckligt. Dessutom är det inte rimligt att överlåta statens ansvar för brottsbekämpning på näringslivet. De pengar som staten sparar i form av för små polisiära resurser får idag andra bära. Man kan om man vill beskriva ökande försäkringspremier som en extra skatt. Länspolismästare Carin Götblads förslag om ökade befogenheter till de privata vaktbolagen är ytterligare ett exempel på denna utveckling. 

Men det måste falla på staten, och då främst regeringen, att se till att inbrottstjuvar, vandaler och andra småkriminella lagförs så att ”priset” för att begå brott blir högre. Samtidigt kan då insatser komma tidigare och motverka en övergång till grövre kriminalitet. Faran är annars stor att tilltron till rättssamhället urholkas.

Torbjörn Magnusson är VD och koncernchef på If, Nordens största skadeförsäkringsbolag.

November 26, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834212e6453ef00d834337e3953ef

Listed below are links to weblogs that reference Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef på If, gästbloggar: Är rättsväsendet på väg att privatiseras?:

Comments

Visst känns det frustrerande att kriminaliteten får breda ut sig. Det som kallas vardagsbrott är i själva verket brott som för många medborgare innebär kraftigt begränsade livschanser. Minskad trygghet och därmed sämre livskvalitet.

Orsaken till den negativa utvecklingen kan till stor del sökas i hur svensk polis har styrts under senare år. Det har drivits på från närpolis till fjärrpolis. Överlag i hela landet har det lokala ansvaret för polisen rullats tillbaka. Centraliseringen görs i själva verket till ett självändamål inom ramen för en Nationell polis. Big is beutiful är den nya ledstjärnan under den nuvarande s-regeringens ledning. Med den minskade lokala förankringen av polis minskar så klart möjligheterna att bekämpa både villainbrott och bilinbrott på lite längre sikt.

En positiva tendens vi kan se är att regeringen förhoppningsvis kommer loss med ett förslag om utökad användning av DNA-register för att bekämpa även t ex stöldbrott. Men detta kan aldrig ersätta det traditionella polisarbetet som ännu måste vara ryggraden i polisens brottsbekämpande verksamhet.

Även Chefs-JO Mats Melin är i sin övergripande redovisning av sitt fögderi inom ramen för justitieombudsmännens verksamhet ovanlig skarp i sin kritik mot den rådande situationen i ombudsmännens senaste ämbetsberättelse (redogörelse 2004/05:JO1). ”Den granskning som JO bedrivit har gett mig det bestämda intrycket att det finns allvarliga brister i det arbetet (arbetet mot vardagsbrott, min anm), ” skriver Mats Melin (s 16). Mats Melin pekar på att det finns åtskilliga exempel från de inspektioner som JO har genomfört under senare år på att anmälningar rörande vardagsbrott under lång tid inte har föranlett några utredningsåtgärder. ”Det har ibland gällt även då det funnits en utpekad gärningsman. Det förefaller inte vara alldeles ovanligt att en brottsanmälan inte hinner utredas innan det påstådda brottet preskriberas”, skriver Mats Melin.
JO:s synpunkter bekräftar säkerligen vad många människor runt om i Sverige upplever. Ansvaret för svensk polis ligger enligt vår grundlag påm en enda myndighet. Regeringen. Dags att ta upp huvudet ur (s)anden!

Johan Pehrson (fp)
Ordförande Justitieutskottet

Posted by: Johan Pehrson at Dec 1, 2004 10:05:34 PM

Det är så jag skrattar när jag läser den sista meningen från från if vd torbjörn Magnusson
LOL tobbe!!

if sverige ab är bara är intresserade öka sin egen vinst genom att betala ut minimala eller ingen ersättning.
läs gärna i genom min lilla historia om if:
Skickat: den 5 juli 2007 23:18:19
Till: [email protected]

hej
jag skriver detta mail till dig som vd för if,,
efter jag fått en riktigt illa behandling if
malmö sverige
följande har hänt:
jag brukar promenra med min hund runt omkring i söderort i stockholm,,
på en av gångvägarna jag brukar promenera på uppmärksammar jag en range rover jeep av nyare årsmodell med registringsnr xxx 666 med inslagen bakre sidoruta redan på måndag morgon på en så kallad sjudygns parkering,,i ett radhusområde med mestadels pensionnär boendes i södrastockholm,hökarängen,ett område med små och äldre fordon
efter allt regnade i stockholm ,så väcker denna bil min uppmärksammhet,med sin krossad ruta,fast tändningslåset är intakt.
så jag bestämmer mig på torsdag att kontrollera regestrings nummret mot bilregistret
vägverket berkräftar min misstanke att fordonet är stulet sedan ca en månad tillbaka
jag kollar med vägverket vem som är försäkringsgivare,och det är if sverige ab
jag kontaktar if på erat 0771, nr ,och efter ha pratat med över åtta st olika personer
så kommer jag slutligen till kerstin sjöberg på if malmö
jag påtalar för kerstin sjöberg att jag funnit ett fordon som är anmält stulet tillhörande if försäkringsbolag
i hopp ,om att erhålla en "hittelön"
kerstin sjöberg frågar mig vart fordonet finnes,,
jag säger till henne att jag vet vart det finnes,men jag visste inte då gatans namn eller nr och
ställer kerstin en mot fråga,,vad är hittelönen?
ingen svarar hon
va?
jag säger då kan detta fordon väll gott och väll stå kvar där,
isådana fall.
hon frågar mig igen,,har du adressen där fordonet befinner sig?
nej,svarar jag ,men jag kan gå dit om ni betalar mig nån slag hittelön/ersättning
jag frågar även kerstin om hon finnes där fram till 11.30,då detta utspelar sig på förmiddagen
ja,svarar hon
jag går till adressen där det stulna fordonet,befinner sig och ringer kerstin sjöberg på
hennes direkt nr,,,abbonneten ni söker åter nån gång på efter middagen..
trycker stjärna eller fyrkant och får prata med en annan kvinna på if malmö,elisbeth
vars efternamn jag ej uppfattade.
jag säger att jag kan berätta vart det stulna fordonet ,mot att jag ska få erhålla nån slags
hittelön,,jag blir erbjuden 500 kr,,,
jag tyckte att det lite mer än så kan ni väll göra för ett fordon av klassen över 500.000kr,
som varit efterlyst över en månad
jag ska kontrollera om jag kan gör det med mina chefer svara elisabeth,,
vart efter jag lämnar min riktiga person uppgifter och mitt riktiga telefon nr (oreggat kontantkort)
till elisbeth
jag frågar henne när dom ska återkomma till mig.
hon svarar,säg vart fordonet är!
jag svarar:direkt vi kommit överns om ersättning
jag går hem till en vän som är boendes i hökarängen.
efter ca 10-15 min får jag ett samtal på min mobil telefon.
jag tror att det är if,men det är en MYCKET otrevlig kvinna från polisen,som inte ens
presenterar sig själv
är det "mitt namn?,ja svara jag.
du hade information om det stulna fordonet säger hon
mmm ,svarar jag
hon skriker ge mig det nu!!det är inblandat i en mycket allvarlig brottsutredning
och?
jag har varken något med detta fordon eller pågående brottsutredning att göra!!!!
jag svarar du får det,när jag kommit överns med if om hittelön if,innan samtalet bryts på min gammla nokia från 2001
jag ringer omgående upp samma nr till if malmö,och får prata med kerstin sjöberg
och frågar henne vart hon gett min nr till polisen?
hade ni betalt mig nån slags ersättning,så hade jag gett er uppgifterna direkt
och hon svarar att vi behöver inte dina uppgifter längre.
vi har hittat fordonet nu,trots att jag aldrig sade adressen,pga av oviljan från ifs sida att
betala mig nån slags hittelön,för att allt energi jag lagt ner.
polisen har alltså,triangulart min mobiltelefon(LÄS POSTITIONS BESTÄMNING)
trots att jag inte har nånting med det eventuellt begågna brott med fordonet

JAG SPENDERAR RESTEN AV TORSDAGEN MED ATT JAGA TAG I KERSTINS SJÖBERGS
ÖVERORDNANDE
efter många många samtal till if,,så ringer det slutligen tillbaks på min mobiltelefon 2,5 signaler
så ej ens hinner besvara samtalet
jag ringer igen tillbaks till if,,person du som är på semester till 31 juli!va?
efter den kopplingar via en trevlig växeltelefonist,så får jag slutligen prata med Maria persson i malmö
som säger att hon är kerstins chef.
jag förklarar hela situtionen för Maria Persson,och hon säger till mig att hon ska kontrollera allt detta.
och hon återkommer till mig redan inom 45 minuter
Marias förklaring på hela historien ,ÄR EN REN LÖGN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT!!
HON PÅSTÅR ATT EN ANNAN UPPHITTARE,HAR RINGT OCH SAGT VART BILEN STOD!!
under dessa 15 minuter ,,LOL
hon påstår att det stulna fordonet upphittades på adressen där jag är mantalskriven..
bilen stod i ett par kilometer därifrån,,,
SÅ MIN FRÅGA TILL DIG ,SOM VD ÄR:
VAD SKA DU GÖRA ÅT ERA ANSTÄLLDA SOM
ARBETAR ÅT IF SVERIGE MALMÖ OCH BETER SIG PÅ DET HÄR SÄTTET?
min tanke var bara att återgälda er bilen,samt få en liten hittelön,,
MEN,MEN OTACKSAMMHET ÄR VÄRLDENS DYGD!!!

Det här fordonet var tydligen inblandat i ett
värdetransportrån mot konsum täby,har jag fått fram efter egna efterforskningar efteråt

Så här svarde if sveriges pressman mig:
Från: [email protected]
Skickat: den 6 juli 2007 11:28:00


Hej!

Tack för ditt mail som jag läst med intresse.

Du har blivit erbjuden en "hittelön" på 500 kr och det är vad som är normal praxis i försäkringsbranschen.

Beloppsnivån kopplas aldrig till värdet av den återfunna egendomen, utan är mer som en ersättning för det besvär du haft när du identifierade bilen och för de samtal du ringde.

Jag beklagar verkligen att du upplevt dina kontakter med oss så negativa.

Bästa hälsningar!

/Ulf Bäckman


--------------------------------------------------------------------------------
Subject: SV
Date: Mon, 9 Jul 2007 11:48:15 +0300
From: [email protected]

hej
jimmy

Ursäkta mitt dröjsmål med svar, jag var på semester förra veckan.

Jag ser dock att Ulf Bäckman svarat dig i mellantiden. Jag kan bara tillägga att jag beklagar att vi inte fått till en bättre diskussion med dig och att vi skall försöka dra lärdom av detta. Samtidigt kanske du också kan förstå bakgrunden till vår policy som Ulf redogjort för.

Med förhoppning om en bra sommar,
Torbjörn Magnusson

Mailade detta till dom,men utan svar :Till: [email protected]


hej
jag ,förstår inte eran policy riktigt?
som ulf skrev,jag blivit erbjuden hittelön,men har inte erhållet en endaste krona...
du menar alltså,om man är anställd hos er på if kan man ljuga samt behandla folk hur som helst?
vad svarar du på att bilen upphittades på min mantalskrivna adress av en annan upphittare?
som båda maria persson och kerstin sjöberg sade i telefon samtalet i torsdag,,
brukar ni alltid ha mytomaner som arbetar för er?
jag fick ALDRIG någon garanti för att erhålla en krona,utan det skulle elisbeth kontrollera detta med sina chefer,,
era anställda på if i malmö,verkade mest intresserade,att få tag i detta fordon så snabbt som möjligt,
utan att betala mig något för allt besvär detta åsamakat mig.
men det vart tydligen lättare att be polisen att triangulera min mobiltelefon, istället för att betala ut mig nån hittelön
är det som ni kallar eran policy?
ha en trevlig sommar
mvh
jimmy


det är min berättelse om if
skenheliga skit betende med
torbjörn magnusson i spetsen
OM NI ÄR FÖRSÄKRINGSTAGARE I IF
SÅ GÖR NI NOG BÄST I ATT BYTA FÖRSÄKRINGSBOLAG

ha även dett i åtanken
Torbjörn Magnusson, född 1963, är koncernchef i If sedan 2002. Sedan 2006 är han även ordförande i Svenska Försäkringsförbundet, som är det gemensamma organet för alla svenska försäkringsbolag. Torbjörn Magnusson sitter även i styrelsen för Svenskt Näringsliv.
Posted by: Jimmy a at Jun 13, 2008 4:08:55 PM