« Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef på If, gästbloggar: Är rättsväsendet på väg att privatiseras? | Main | The first Swedish blogger bites the dust »

11/29/2004

Värdet av "rätt" styrelseledamöter

Så här mot årets slut är arbetet i börsbolagens nomineringskommittéer i full gång. Även om processen att nominera och välja in styrelseledamöter i små företag är väsentligt mindre strukturerad, kan det även där finnas anledning att fundera över styrelsesammansättningen.

Ifrån vårt södra grannland noterar vi uppgifterna att det kan ge omedelbar ekonomisk vinning att byta ut familjemedlemmar och vänner som sitter i styrelsen, mot personer med större erfarenhet av styrelsearbete. Enligt danska Erhvervsbladet, så är banker och finansbolag i Danmark mycket tydliga med att de höjer kreditbetygen och därmed sänker räntenivåerna för de företag som byter ut närstående personer ur styrelsen och istället väljer in oberoende ledamöter med rätt kompetensprofil.

Oavsett hur uttalat eller inte det är, är det rimligt att tro att även svenska banker resonerar på liknande sätt när de beviljar krediter till små och medelstora företag. En professionellt tillsatt styrelse anses innebära lägre kreditrisk för banken, vilket borde översättas i lägre finansieringskostnader för bolaget. Bland de banker som uttalat sig i Erhvervsbladets artikel noterar vi för övrigt både Nordea och FIH, som Föreningssparbanken i somras sålde till Kaupthing Bank.

Det kan med andra ord löna sig även för mindre bolag att tänka igenom styrelsens sammansättning inför det nya året.//

Ylwa Häggström

November 29, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834212e6453ef00d8350b664953ef

Listed below are links to weblogs that reference Värdet av "rätt" styrelseledamöter:

Comments