« Coffeetable TV | Main | Biblioteken flyttar ut på nätet »

12/10/2004

Cash is king

Vid årsskiftet träder ett antal förändrade redovisningsregler ikraft. I dagens DI diskuteras möjliga effekter på börskurserna. Somliga verkar tro att borttagna goodwillavskrivningar kommer att leda till omedelbara kursrallyn, i och med att vinsterna på pappret blir högre. Peter Malmqvist jämför situationen med när bolagsskatten sänktes från 50 till 30 procent, och den kursuppgång som följde på det. Han förutspår en liknande utveckling nu.

Herr Malmqvist missar dock en mycket väsentlig poäng. En sänkt skattesats betyder lägre skatt att betala, vilket i sin tur betyder bättre kassaflöden i bolaget. Goodwillavskrivningar har som bekant ingen effekt på kassaflödena. Av den anledningen räknar de flesta analytiker redan idag bort goodwillen när de gör sina resultatprognoser. De allra flesta vet att det är kassaflöden som bestämmer värdet på ett företag - inte redovisningsteknikaliteter.//Ylwa Häggström

December 10, 2004 in Inlägg på svenska | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834212e6453ef00d834395ea053ef

Listed below are links to weblogs that reference Cash is king:

Comments

Väl talat, vän och kamrat! FRÄNDE, LÅTOM OSS SAMLAS UNDER DEN RÖDA FANAN!

Posted by: OLLE at Jan 1, 2005 2:43:38 AM