« Hur man än vänder sig har man skinkan bak… | Main | Sabo - det känns tryggt! »

01/26/2005

The Economist blundar för immateriella värden

20050122issuecovThe Economist har i ett antal artiklar analyserat hur fenomenet corporate social responsibility påverkar företag och samhälle. Tyvärr drar artikelförfattaren en ideologisk slutsats och hävdar att det allena är politikernas uppgift att definiera och värna om det allmännas bästa. Nu är inte verkligheten riktigt så enkel att det i en demokrati enbart är politiker som uttrycker åsikter som berör näringslivet. Inte heller kan företag som långsiktigt vill överleva i en marknadsekonomi helt bortse från omgivningens åsikter. På en marknad där immateriella värden såsom varumärke och anseende står för en allt större andel av marknadsledande bolags värdering kommer onekligen företag att skydda och utveckla dessa värden. Det innebär bland annat att marknadsledande företag strävar efter att hörsamma marknadens krav och månar om sina relationer med omvärlden.

Naturligtvis är de krav och förväntningar som ställs på företag många gånger motsägelsefulla och det är upp till företagets ledning att själv besluta vad som är bäst att göra ur en affärsstrategisk synpunkt. Ibland handlar marknadens krav om kvalitetsnivån på produkterna, i andra fall är det hipphetsfaktorn som väger tungt och i vissa fall handlar det om att företag som lyckas utmärka sig som ansvarstagande vinner omgivningens förtroende.

Precis som artikelförfattaren instämmer jag helt i Friedmans välkända ”the business of business is business”. Men jag drar en helt annan slutsats och accepterar att i en demokrati är det långt fler än politiker som uttrycker åsikter. Det är ideologiskt önsketänkande att hävda att vissa av marknadens förväntningar på företag kan uteslutas.

Lena Hök

January 26, 2005 in Inlägg på svenska | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834212e6453ef00d8343ac46a53ef

Listed below are links to weblogs that reference The Economist blundar för immateriella värden:

Comments

Att "utesluta" vissa av marknadens förväntningar är helt nödvändigt. Skulle företag bara göra som marknaden vill skulle det sluta med att de gjorde allt, gratis - och följdaktligen med att de gick under.

Därför är det en viktig uppgift att, som Economist nu gör, påminna om att företags uppgift är att generera vinst. Hur företagets ägare sen väljer att använda den vinsten är en separat fråga.

De två sakerna ska hållas isär av samma anledning som man ska hålla isär motor och passagerarutrymme i en bil; det är två helt olika funktioner som ställer helt olika krav på sin optimala lösning, som därmed bara kan uppnås genom separation och specialisering.

Posted by: Messerschmitt at Jan 26, 2005 7:16:27 PM

Jag vill be att få rekommendera en intressant bok i ämnet, nämligen ekonomijournalisten Benjamin Hunts "The timid corporation- why business is terrified of taking risk". Hunt ger insyn i mer strukturella och långtgående problem med CSR. För de som är intresserade skrev jag en recension av boken på

http://www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=973#

Posted by: Waldemar Ingdahl at Jan 26, 2005 10:22:43 PM

Economists artikel handlar inte om att bortse från marknadens krav utan att cheferna börjar ägna sig åt annat än business.
Cheferna är ju till för att driva ett företag, om de börjar lägga en massa energi på CSR istället för deras huvuduppgift så blir det ett problem. Om det inte leder till bättre uppfyllelse av marknadskrav så blir de utkonkurrerade av företag med chefer som gör sitt jobb. Den andra möjligheten är att de tvingar kunderna att betala för sitt goda samvete. Varför skall kunder eller aktieägare eller anställda behöva avstå pengar för att ett företag skall uttrycka dagens plattityder?
Sen tillkommer ju nästa problem, vilken åsikt skall företaget framföra? Vem bestämmer det? Vilka åsikter är bra CSR? Att rösta på vänsterpartiet skadar miljön?

Posted by: Bohem at Jan 27, 2005 4:59:42 AM