« Den blåröda rörans koalition | Main | Obegriplig anmälan mot Nogger »

04/11/2005

Cykelvägen till nytt jobb?

Försäkringskassan i Skåne har dragit igång ett projekt som går ut på att unga långtidssjukskrivna ska göra en fantastisk resa genom Sverige. Efter fyra veckors inledande utbildning ska deltagarna åka tåg till Haparanda (”tågbiljetterna till Haparanda står Försäkringskassan för”). Därifrån ska de cykla till Ystad på 30 dagar, bo i tält och laga mat på stormkök sponsrade med EU-pengar. Projektet ska omfatta 96 personer under två år och kostar drygt tre miljoner kronor.

Försäkringskassan i Skåne beskriver projektet i en artikel i Sydsvenskan som ett ”aktivitetsprogram” för långtidsarbetslösa i 20-30-årsåldern med psykiska diagnoser. ”Många har vänt på dygnet och tillbringar nätterna med att spela rollspel på datorn. Detta ger dem en chans att lyfta från fåtöljen eller sängen och bevisa att de duger”.

För många långtidssjukskrivna kan nog just en meningsfull sysselsättning (=arbete) göra att de känner att de ”duger”, kan prestera något och har ett värde på arbetsmarknaden. Att cykla från Haparanda till Ystad är förvisso en bedrift, men vilken är kopplingen till ett framtida jobb? Och vilka krav ställs på den långtidssjukskrivne själv, efter långcyklingen? Kan denne då lugnt återgå till hemmets vrå, och avvakta Arbetsförmedlingens ”hårda arbete”?

Resan beskrivs som ”samma klassiska sträcka som 66-åringen ’Stålfarfar’ Gustaf Håkansson avverkade 1951”. Detta ska tydligen inspirera deltagarna att känna att de duger, så att de sen känner sig redo för arbetsmarknaden. Just nu verkar det dock oklart om projektet blir av eller om Försäkringskassan i Skåne blir stående med cyklar, hjälmar, tält, stormkök och annan utrustning. Fjorton anmälda den 1 april hade några dagar senare minskat till fem.

Den som klarar cykelturen har fått löfte om att Arbetsförmedlingen ”ska arbeta extra hårt med att skaffa dem en sexmånaders praktikplats i Eslövstrakten”. Drygt tre miljoner kronor läggs alltså på ett projekt som tar två månader i anspråk av deltagarnas tid och vars effekter inte är tydliga. Och som dessutom är föga intressant för dem som är tänkta att delta. Och detta för att Arbetsförmedlingen ska arbeta ”extra hårt” med att få den långtidssjukskrivna tillbaka i arbete.

Borde inte Arbetsförmedlingen, och Försäkringskassan, arbeta lika hårt för att alla som är långtidssjukskrivna eller arbetslösa ska kunna återgå till en meningsfull sysselsättning, kanske i form av praktikplats men framför allt i form av riktiga arbeten?

Sofia Liljefors Edlund

April 11, 2005 in Inlägg på svenska | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834212e6453ef00d83474f13569e2

Listed below are links to weblogs that reference Cykelvägen till nytt jobb?:

Comments

Verkar som FK är "ute och cyklar" ... :)

Posted by: N/. at Apr 12, 2005 9:22:21 AM

Sponsrade med EU-pengar?

De ansvariga bör beivras för försumlighet av skattemedel, lämpligt straff skulle kunna vara att de tvingas cykla till Bryssel och plocka PET-Flaskor.

Inget förvånar mig numera.

Posted by: David Klinga at Apr 12, 2005 12:52:25 PM

Låter som en idé som dök upp på försäkringskassans brainstorm-möte om hur man bäst lockar ut gejmarna från sovrummet (och förmodlingen skulle idén stoppats just där). Syftet är förstås gott men det säjer sig ju självt att moroten för deltagarna är obefintlig och resultatet för försäkringskassan likaså.

Varför inte fånga upp det obotliga intresset för datorer, interaktivitet och upplevelser hos de 20-something arbetslösa istället? De kanske passar utmärkt i upplevelseindustrin? Antagligen ett mycket svårare och diffusare jobb för Af (men förmodlingen mer effektivt) än att skicka ut dem på landsvägarna. :)

Posted by: Fredrik at Apr 13, 2005 10:23:03 AM

Fast verkar iof ganska trevligt. Jag skulle kunna tänka mig att göra det där om jag var arbetslös :D

Posted by: Nahkala at Apr 14, 2005 1:25:19 PM

Helkul!

Posted by: Jocke at Apr 23, 2005 10:48:11 AM

Expedition växtkraft har cyklat färdigt

Projektet lades ner den 11 april med anledning av för få deltagare. Tre veckor innan kursstart hade 20 arbetslösa sjukskrivna anmält sig frivilligt. På kursdagen kom sju!
Ett digert rekryteringsarbete genomfördes, trots detta lyckades vi inte få deltagare till projektet.
Med tanke på att det finns ca 800 arbetslösa sjukskrivna i åldersgruppen 16-29 år i Skåne, så finns ett behov som kvarstår.
Jag beklagar att arbetslösa sjukskrivna nu missar denna möjlighet. Vid dialogen med arbetsgivarna är vår bedömning att ett deltagande i projektet hade skapat en nyfikenhet. Deltagaren hade ju visat att man på allvar vill lämna den situation som man befinner sig i.

Med anledning av att projektet nu är avslutat vill jag klarlägga några saker.

Media bevakningen
Det är alltid media som väljer ”anslaget” på tangentbordet, det är fritt att utelämna information och fakta för att uppnå önskad reaktion. Vid intervjuer används samma teknik.

Projektet var Försäkringskassans
Projektet ägdes av Försäkringskassan Skåne, projektidén hade ledningens stöd och godkändes av Försäkringsenheten innan en ansökan lämnades in under hösten 2004.
Idén var också förankrad i arbetsmarknadsnämnden för Mellanskåne.

Europeiska Socialfonden (ESF)
ESF uppmanar Försäkringskassan som myndighet att söka bidrag för att hitta nya metoder som kan främja sysselsättning, målgruppen är de som befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Projektet var det som ”stack ut mest” av de projekt som genomförs under 2005-2006.

Ekonomi
Detta var ett billigt och kostnadseffektivt projekt.
Ett av syftena med projektet var att med minimala ekonomiska insatser från samhället få ut maximal effekt i form av minskadade sjukskrivningar och ett ökat arbetskraftsutbud.
Projektet var i jämförelse med andra växtkraft mål 3 projekt det mest kostnadseffektiva beräknat på antal aktivitetstimmar per deltagare.
Budgeten för projektet var 3 510 733 kr, utav dessa utgjordes 2 131 200 kr av den sjukpenning som deltagarna uppbar. Projektet hade blivit vinstgivande redan då 10 % av deltagarna återgåt i arbete eller utbildning.
Det motsvarar en besparing för samhället och skattebetalarna med 1 460 000 kr/år.
Det har gjorts stor affär av inköpet av cyklar och övrig materiel. Den totala kostnaden var 113 000 kr.
Materielen skulle återanvändas i samtliga expeditioner, cyklarna hade då rullat ca 1000 mil. Kostnaden per deltagare hade blivit 1177 kr.

Expeditionen var inte helt kostnadsfri. Deltagarna fick själv stå för sitt uppehälle och personlig utrustning under expeditionen. Resan till Haparanda hade genomförts på enklaste sätt med tåg 2 klass och kollektiv buss. I händelse av att deltagaren avbröt expeditionen betalades hemresan av deltagaren. Projektet betalade inte för någon form av logi. Den övernattningsmöjlighet som erbjöds var i 3-manna tält.

Fördjupad samverkan
Projektet var en första motivations- och aktiveringsinsats för att deltagarna sedan skulle kunna överföras till det redan etablerade samarbetet med arbetsförmedlingen. Det var handläggarna i organisationen som framförde att denna länk saknades.

Semester?
Det var möjligtvis under 50-talet som en cykelfärdgenom Sverige ansågs som en rejäl semesterresa. Detta var en expedition som skulle ske under tuffa former där väder och temperatur utgör en belastning i sig. Prestationen skall också ses mot att deltagarna aldrig genomfört något liknande.

Var det för långt?
180 mil på 30 dagar innebär 6 mil om dagen, med en modern långfärdscykel är hastigheten 15-20 km/tim. Deltagarna hade därför behövt sitta på cyklarna högst 4 timmar per dag.
Det var också så att daglig cykling ingick i de fyra förberedelseveckorna.
Målgruppen var i första hand arbetslösa sjukskrivna i ålder 18-25 år, det är ytterst tveksamt om lågintensiv träning med låg hjärtfrekvens kan vara skadligt för denna grupp.

Det har även angetts att inspirationen kommer från ett känt tv-program (förmodligen syftar tidningen på Robinsson) och indelning i lag för en tävling, detta är totalt felaktigt. Projektet byggde på vetenskapliga grunder enligt manualen Fyss utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.
Möjlighet finns numera att skriva ut fysiskaktivitet på recept enligt denna manual.

Ett lagarbete
Att arbeta med ett innovativt och kontroversiellt projekt kräver medarbetare som ”spelar bollen mot samma mål”, stort stöd gavs av Kerstin Holst, Eva Lindgren, Ann-Christine Andersson, Sabine Gehrman (mediakonsult), Christer Holm, Johan Andersson (AF), Kerstin Ivarsson (AF), Cecilia Lind (kommunalråd), Gunvor Gard (psykolog, sjukgymnast, universitetslektor) m.fl.
Ett stort tack till dessa.

10 år före vår tid?
Det är ett fåtal som vågar visa sitt mod att prova och förverkliga tokiga kreativa idéer.
Historiskt sett så brukar dessa förkastas och idégivarna förlöjligas.
Förr eller senare uppstår dock ett paradigmskifte och utvecklingen går vidare.

Jag och min kollega Johan vågade och var beredda att fullfölja.

Olle Rosengren projektledare

Posted by: Olle Rosengren at May 26, 2005 12:54:09 PM