« Sarbanes-Oxley – en dyrbar historia | Main | När svansen skakar hunden »

05/23/2005

Våga bli bjuden

Världen kliver in i de svenska vardagsrummen via media. Öppenheten mot omvärlden har varit nödvändig, eftersom vi är ett litet land, beroende av export. Detta har satt sina spår i den svenska journalistiska traditionen som varit mycket öppen för utrikes nyheter. Jämför gärna med stora egocentriska länder – där man är sig själv nock.

En teaterchef sade nyligen att de svenska kulturjournalisterna är skrämmande illa beresta och där kunskaperna om vad som händer i andra länder är mycket bristfälliga.

Liknande signaler får vi från näringslivet som uppenbarar sig vid studie- och pressresor, där de svenska journalisterna helt enkelt uteblir. Det kan vara hur intressant som helst för danska, finska och norska journalister – men icke för di svenske.

”Om det är tillräckligt intressant så åker vi för egna pengar”, har vi hört från en del redaktioner. Visst, här ligger en journalistisk bedömning som varje redaktion svarar för, inför den egna läsekretsen.

Men när man skrapar lite på ytan framträder en krassare bild:

1. Resursbrist – att arbetstrycket är så hårt på de svenska redaktionerna. Alla måste producera – varje dag. Vilket då sägs omöjliggöra resande.

2. Pengabrist – de svenska redaktionerna har helt enkelt inte råd.

3. Rädsla för ifrågasatt integritet – i de fall där det inbjudande företaget vill stå för resekostnaden.

Arbetstrycket och ekonomin är svåra för en utomstående att bedöma. Men rädsla för att förlora sin integritet, genom att se resan som muta? 

Här behövs en öppen och rak debatt. Rollerna mellan företag och journalister måste vara glasklara. Företagens jobb är att visa en så bra bild som möjligt. Journalisternas jobb är att kritiskt granska och ifrågasätta denna bild. Att undanhålla en svensk läsekrets intressanta internationella nyheter på grund av korruptionsrädsla känns märkligt.

Mart Maandi

May 23, 2005 in Inlägg på svenska | Permalink

TrackBack

TrackBack URL for this entry:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d834212e6453ef00d835115f4953ef

Listed below are links to weblogs that reference Våga bli bjuden:

Comments