« April 2006 | Main

05/09/2006

In loving memory: JKL Blog

I februari 2004 sjösattes Sveriges första företagsblogg, JKL Blog. Ett intensivt arbete föregick den historiska händelsen av främst Billy McCormac som med sin erfarenhet av amerikanska bloggar insåg före många andra hur stort fenomenet skulle komma att bli även i Sverige.

Några milstolpar i den, relativt bloggfenomenets totala livsålder, anrika historia JKL Blog har, är bland annat december 2003, då en intern testperiod inleddes. I februari 2004 blev bloggen offentlig och rönte mycket uppmärksamhet, dels i bloggosfären men också i tryckta medier. Under de dryga två år bloggen varit igång har vi uppmärksammats kontinuerligt. En av de bättre intervjuerna som har gjorts är Constantin Bastureas med Billy.

I september 2005 lade vår medarbetare Laura Sprechmann fram uppsatsen ”Corporate blogs – how they support strategic communication” vid University of London. Vid årsskiftet 2005/06 gjorde kollegorna på Oslokontoret en ordentlig satsning på bloggen, vilket rönte uppmärksamhet i norsk dagspress.

Idag beräknas antalet svenska bloggar vara uppemot 15-20 000. För de flesta beroende och påverkade av det offentliga samtalet, är det är lika självklart att bevaka och analysera bloggosfären som tryckta och etermedier.

Som internt arbetsverktyg på JKL har bloggen fungerat väl, och vi använder nu erfarenheterna såväl internt som i arbetet för våra uppdragsgivare och nätverk. Vi är övertygade om att bloggen kommer fortsätta vara ett självklart kommunikationsverktyg, men i likhet med andra ständigt utvecklas och förfinas. Bloggens styrka vilar till stor del på dess fenixska natur – osentimental födelse och död. Den ska inte vara någon institution, vilket vi med vår nedstängning idag vill understryka. Bloggen är död – leve bloggen!

Tove Lifvendahl
Redaktör emeritae JKL Blog

May 9, 2006 in Inlägg på svenska | Permalink | Comments (467) | TrackBack

05/06/2006

Vargas Llosa lämnar ingen oberörd

Fastän några timmar senare sedan frånkommen en lunch med tal av Mario Vargas Llosa, är intrycken alltjämt starka. Den 70-årige internationellt berömde författaren vet också hur man trollbinder en lyssnande publik. Hans verk har präglats av en lika stark passion för frihet och demokrati som motvilja mot förtryck och diktatur, och den som under hans framträdanden under besöket i Sverige fått möjlighet att höra honom berätta om detta, förblir inte exakt samma person som innan.

Ett av de ämnen som kom upp var frånvaron av starka författare i det politiska samtalet, med Vaclav Havel som ett av undantagen. En läsning av Mario Vargas Llosas "Bockfesten" kanske ger en del av förklaringen; så plågsamt tydligt förnedrande som maktmissbruket visar sig i hans berättelse, orkar man nästan inte med. Och för den som vill lyckas politiskt är det tyvärr föga framgångsrikt att komma med dåliga nyheter.

Tove Lifvendahl

May 6, 2006 in Inlägg på svenska | Permalink | Comments (0) | TrackBack